Lunes, 21 Enero 2019
A+ R A-

Sanidad

 

Desde o último comunicado que sacamos desde o PCOE en Galiza, sucedéronse unha serie de acontecimentos na sanidade galega que, como é natural e non podería ser doutro xeito no capitalismo, afectan directamente e de forma negativa ao pobo traballador. Ata o día de hoxe podemos comprobar como estas agresións burguesas danse en calquera área do sector laboral, o cal non é de extrañar pois no capitalismo non hai un só recuncho onde non exista a loita de clases e por iso resulta imprescindible elevar a conciencia dos oprimidos (proletariado e campesiños), pois só eles serán capaces de liberar as súas propias cadeas a través da férrea disciplina do marxismoleninismo.

Como xa avanzáramos, neste comunicado ímonos centrar na sanidade galega. O pasado 11 de Decembro de 2018, saía nos titulares galegos a renuncia de 22 xefes de servizo de distintos centros de saúde de Vigo. O motivo que deron desta renuncia é o de non seguir sendo cómplices da precariedade e do deterioro da sanidade galega, cuxa situación é de dominio público, pois como acontece no resto do Estado, os contratos de substitución chegan a ser de dúas horas e en numerosas ocasións as horas extras non pagadas están á orde do día. Ante esta situación xeralizada estanse dando diversas folgas a nivel autonómico, como poden ser o sector das ambulancias ou o de atención primaria. O goberno de Alberto Núñez Feijóo, ante esta situación e a presión dos sindicatos saca peito alegando que a sanidade galega “é unha das mellores de Europa” e a súa proposta para solventala crise sanitaria é ofertar aos MIR contratos de un a tres anos e retrasar a idade de xubilación aos 70 años. Chámanos poderosamente a atención como se pode alardear de unha sanidade exemplar que nin se quera é capaz de concibir contratos indefinidos para as novas promocións ou manter unha idade de xubilación xusta, precarizando claramente tanto a situación laboral como o servizo aos enfermos. Esto plasmouse claramente o 6 de agosto, cando un home morría en Urxencias dun hospital de A Estrada (Pontevedra) e outros dous pacientes en Urxencias en Santiago de Compostela. Paradóxicamente, a sanidad que propón o PP é o asasinato despiadado da clase trabajadora. E dicimos asasinato referíndonos ao seu significado literal, posto que tanto traballadores da Sanidade como asociacións de pacientes denunciaron o coñecimento da Xunta de Galiza sobre a falta de persoal sanitario nos hospitais e a falta de uso de recursos dos mesmos. Por desgracia, dentro das correntes políticas do sistema non existe ningunha alternativa real, posto que a mal llamada “esquerda” nacionalista e non nacionalista, que en Galicia toma forma de BNG e En Marea (coalición de, principalmente, Podemos y Esquerda Unida) respectivamente, non son máis que dúas formacións de senvergoñas que non dudan en aliarse co criminal PSOE, xustificándoo coa falsa dicotomía de “hai que parar ao PP” para desviar á clase traballadora galega do seu cometido histórico: a sustitución do capitalismo por un novo sistema máis democrático e xusto, o socialismo, dirixido e xestionado por quen crea todo, o proletariado. Aliarse co PSOE é aliarse co partido que máis destruíu os dereitos dos traballadores exactamente coa mesma táctica que o neo-oportunismo utiliza agora: a dicotomía Liberalismo – Socialdemocracia.

Atacar á xestión do PP como unha causa e non como unha consecuencia do capitalismo moribundo no que estamos vivindo é fortalecer, precisamente, a dexeneración do mesmo. Así é que, por exemplo, Tribunal de Xustiza de Galiza ve compatible que un médico da sanidade pública traballe tamén na privada. Fóra xa das implicacións de precariedade que supón estar traballando “nunha das mellores sanidades de Europa” e na sanidade privada, é evidente que esto é una clara estratexia do sistema capitalista capitaneado pola superestructura burguesa e a súa clase política para, progresivamente, ir diluíndo o dereito universal da sanidad ata que non quede máis que as lembranzas. Esto é así porque os traballadores, como ben deduciron Marx e Engels, venden a súa forza de traballo como mercancía o cal lles obriga, ante a oferta laboral precaria da sanidade pública, á busca dunhas mejores condicións nos sectores máis afins e en desenvolvemento, posto que traballar é o único modo que ten a clase obreira para sobreviver. Desta forma, coas políticas terroristas de traballo da Xunta de Galiza e do Estado Español, fortalécese pouco a pouco o sector privado en detrimento do sector público.

O PCOE teno claro: a única sanidade que debe existir neste mundo é aquela que non busca o beneficio económico, senon o beneficio social da poboación. Ao seren estes intereses opostos e estrictamente antagónicos, a única solución para conseguir este cometido é tumbar o capitalismo, non reformalo, e construir o socialismo. Sen embargo, esto en ningún momento se poderá levar a cabo a través do voto cada catro anos, senon a través da organización consciente do proletariado nas filas do FUP (Fronte Única do Pobo), para copar as institucións burguesas dunha vez por todas e imponela dictadura da clase obreira.

 

Viva a loita da clase obreira!

Polo socialismo!

Camarada, engrosa as filas do PCOE!

 

Secretaría de Axitación e Propaganda do Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Galiza

 

¿Qué ocurre con la sanidad en Galicia?

 

Desde el último comunicado que hemos sacado desde el PCOE en Galicia, han venido sucediéndose una serie de acontecimientos en la sanidad gallega que, como es natural y no podía ser de otra manera en el capitalismo, afectan directamente y de forma negativa al pueblo trabajador. Hasta el día de hoy podemos comprobar cómo estas agresiones burguesas se dan en cualquier área del sector laboral, lo cual no es de extrañar pues en el capitalismo no hay un sólo rincón donde no exista la lucha de clases y por ello resulta imprescindible elevar la conciencia de los oprimidos (proletariado y campesinos), pues sólo ellos serán capaces de liberar sus propias cadenas a través de la férrea disciplina del marxismo-leninismo.

Como ya hemos avanzado, en este comunicado nos vamos a centrar en la sanidad gallega. El pasado 11 de Diciembre de 2018, salía en los titulares gallegos la renuncia de 22 jefes de servicio de distintos centros de salud de Vigo. El motivo que dieron de esta renuncia es el de no seguir siendo cómplices de la precariedad y del deterioro de la sanidad gallega, cuya situación es de dominio público, pues como ocurre en el resto del Estado, los contratos de sustitución llegan a ser de dos horas y en numerosas ocasiones las horas extras no pagadas están a la orden del día. Ante esta situación generalizada se están dando diversas huelgas a nivel autonómico, como pueden ser el sector de las ambulancias o el de atención primaria. El gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ante esta situación y la presión de los sindicatos, saca pecho alegando que la sanidad gallega “es una de las mejores de Europa” y su propuesta para solventar la crisis sanitaria es ofertar a los MIR contratos de uno a tres años y retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Nos llama poderosamente la atención cómo se puede alardear de una sanidad ejemplar que ni si quiera es capaz de concebir contratos indefinidos para las nuevas promociones o mantener una edad de jubilación justa, precarizando claramente tanto la situación laboral como el servicio a los enfermos. Esto se plasmó claramente el 6 de agosto, cuando un hombre moría en Urgencias de un hospital de A Estrada (Pontevedra) y otros dos pacientes en Urgencias en Santiago de Compostela.

Paradójicamente, la sanidad que propone el PP es el asesinato despiadado de la clase trabajadora. Y decimos asesinato refiriéndonos a su significado literal, puesto que tanto trabajadores de la Sanidad como asociaciones de pacientes han denunciado el conocimiento de la Xunta de Galicia sobre la falta de personal sanitario en los hospitales y la falta de uso de recursos de los mismos. Por desgracia, dentro de las corrientes políticas del sistema no existe ninguna alternativa real, puesto que la mal llamada “izquierda” nacionalista y no nacionalista que en Galicia toma forma de BNG y En Marea (coalición de, principalmente, Podemos y Esquerda Unida) respectivamente, no son más que dos formaciones de sinvergüenzas que no dudan en aliarse con el criminal PSOE, justificándolo con la falsa dicotomía de “hay que parar al PP” para desviar a la clase trabajadora gallega de su cometido histórico: la sustitución del capitalismo por un nuevo sistema más democrático y justo, el socialismo, dirigido y gestionado por quienes lo crean todo, el proletariado. Aliarse con el PSOE es aliarse con el partido que más ha destruido los derechos de los trabajadores exactamente con la misma táctica que el neo-oportunismo utiliza ahora: la dicotomía Liberalismo – Socialdemocracia.

Atacar a la gestión del PP como una causa y no como una consecuencia del capitalismo moribundo en el que estamos viviendo es fortalecer, precisamente, la degeneración del mismo. Así es que, por ejemplo, el Tribunal de Xustiza de Galiza ve compatible que un médico de la sanidad pública trabaje también en la privada. Lejos ya de las implicaciones de precariedad que supone estar trabajando en “una de las mejores sanidades de Europa” y en la sanidad privada, es evidente que esto es una clara estrategia del sistema capitalista capitaneado por la superestructura burguesa y su clase política para, progresivamente, ir diluyendo el derecho universal de la sanidad hasta que no quede más que el recuerdo. Esto es así porque los trabajadores, como bien dedujeron Marx y Engels, venden su fuerza de trabajo como mercancía, lo cual les obliga, ante la oferta laboral precaria de la sanidad pública, a la búsqueda de unas mejores condiciones en los sectores más afines y en desarrollo, puesto que trabajar es el único modo que tiene la clase obrera para sobrevivir. De esta forma, con las políticas terroristas de trabajo de la Xunta de Galicia y del Estado Español, se fortalece poco a poco el sector privado en detrimento del sector público.

El PCOE lo tiene claro: la única sanidad que debe existir en este mundo es aquella que no busca el beneficio económico, sino el beneficio social de la población. Al ser estos intereses opuestos y estrictamente antagónicos, la única solución para conseguir este cometido es tumbar el capitalismo, no reformarlo, y construir el socialismo. Sin embargo, esto en ningún momento se podrá llevar a cabo a través del voto cada cuatro años, sino a través de la organización consciente del proletariado en las filas del FUP (Frente Único del Pueblo), para copar las instituciones burguesas de una vez por todas e imponer la dictadura de la clase obrera.

 

¡Viva la lucha de la clase obrera!

¡Por el socialismo!

¡Camarada, engrosa las filas del PCOE!

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Galicia

Represion

El matí del dimecres 16 arrancava amb la notícia de que onze persones vinculades al moviment independentista català havíen sigut detingudes a Girona i, al llarg del dia, el total de detinguts pujava a setze. El motiu: desordres públics durant l’aniversari de l’1 d’octubre. Cal destacar que entre els detinguts hi figuren dos alcaldes (Dani Cornellà, de Celrà, i Ignasi Sabater, de Verges) pertanyents a la CUP i un fotoperiodista del diari La Directa.

Les detencions, realitzades sense ordre judicial, es produeixen en un context d’atipament i desgast generalitzat per part de la societat civil, que no té res a veure amb el clima de movilització continua de l’any passat. A més, suman-t’hi a aquestes detenciones les que es van produïr fa poc a memebres d’Arran per intentar encadenar-se a l’edifici del Tribunal Constitucional, donen un clar missatge a tot aquell que intenti oposar-s’hi organitzadament: represió, presó i impunitat institucional. Tot i que tots els detinguts han siguts posats en llibertat amb càrrecs, el cert és que l’Estat espanyol, totalment instal·lat a la reacció, demostra de nou que hi ha carta blanca a l’hora d’atacar el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, trepitjant, fins i tot, els drets bàsics de la democracia burgesa.

Des del PCOC ens solidaritzem amb tots aquells que al dia 16 de gener han sofert la represió de l’Estat per exercir un dret tan fonamental com el de manifestació. A més, exigim la llibertat absoluta per a tots els presos polítics diseminats per la geografía espanyola, siguin independentistes o no.

 

Barcelona, 19 de gener de 2019

 

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

 

El Estado fascista español da una nueva muestra de su naturaleza contra Catalunya

 

La mañana del miércoles 16 arrancaba con la noticia de que once personas vinculadas al movimiento independentista catalán habían sido detenidas en Girona y, a lo largo del día, el total de detenidos ascendería a dieciséis. El motivo: desordenes públicos durante el aniversario del 1 de octubre. Cabe destacar que entre los detenidos figuran dos alcaldes (Dani Cornellà, de Celrà, e Ignasi Sabater, de Verges) pertenecientes a la CUP y un fotoperiodista del diario La Directa.

Las detenciones, realizadas sin orden judicial alguna, se producen en un contexto de hartazgo y desgaste generalizado por parte de la sociedad civil, que nada tiene que ver con el clima de movilización continua del año pasado. Además, sumando a estas detenciones las que se dieron hace poco a miembros de Arran por intentar encadenarse en el edificio del Tribunal Constitucional, dan un claro mensaje a todo aquel que trate de oponerse organizadamente: represión, cárcel, e impunidad institucional. Aunque todos los detenidos han sido puestos en libertad con cargos, lo cierto es que el Estado español, totalmente instalado en la reacción, demuestra de nuevo que hay carta blanca a la hora de atacar el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, pisoteando sin rodeos, incluso, los derechos básicos de la democracia burguesa.

Desde el PCOC nos solidarizamos con todos aquellos que en el día 16 de enero han sufrido la represión del Estado por ejercer un derecho tan fundamental como el de manifestación. Además, exigimos la libertad absoluta para todos los presos políticos diseminados por toda la geografía española, sean independentistas o no.

 

Barcelona, 19 de enero de 2019

 

COMITÉ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

PSOEPODEMOS

Los Presupuestos Generales del Estado habían suscitado curiosidad más que expectativas, por cuanto debían confeccionarse para conformar a un elenco de partidos muy diversos con el fin de consensuar su aprobación, aunque el PSOE había puesto sobre la mesa de debate su decisión de hacerlos posible por la vía del decreto si no se lograba por el cauce parlamentario.

Tenían que ser unos Presupuestos que satisficiesen al menos a PODEMOS tras haber llegado con este partido a un pacto amplio, que cubría toda una serie de reivindicaciones que dicha fuerza imponía para apoyar al gobierno. Pero esto lo ha logrado a medias, según la opinión de sus dirigentes.

Para un partido marxista-leninista es obvio que, en la situación actual de crisis aguda, es imposible diseñar unas propuestas favorables a los trabajadores dentro de las lindes del capitalismo, porque las fuerzas entrañables de la economía burguesa las repelen. PSOE y PODEMOS deberían saberlo; aunque las ciencias políticas ya han demostrado que la socialdemocracia es la llave que abre las puertas al fascismo.

Ambos grupos plantean las partidas presupuestarias como un mero ejercicio de contabilidad, si quitamos de un lado lo podemos poner en tal sitio y así hacen sus cábalas, como en esta ocasión en la que no tienen en consideración la dinámica de la economía de un país como éste, que además se halla concatenada con la economía mundial, la cual depara influencias en la actividad económica de cualquier nación del mundo. Hay que salirse inexcusablemente del capitalismo para no dejarse arrastrar por sus fuerzas arrolladoras, especialmente en estos momentos que nos presenta la disyuntiva capitalismo o socialismo.

El PSOE basa su proposición económica demagógicamente viendo el mundo desde una perspectiva metafísica, inamovible. Sus Presupuestos se cuecen a través del simple intercambio de las partidas. Los ingresos se plantean sobre bases muy frágiles como son el aumento de determinados impuestos, un endeudamiento superior, el incremento del consumo privado y el incremento del 14% de recaudación a través del impuesto de sociedades.

Tal vez en los momentos gloriosos del capitalismo sus resultados hubiesen sido excelentes, pero esa época hace muchísimo tiempo que se acabó. En un sistema en el que el capitalista tiene legalmente concedido el libre albedrío para actuar a su conveniencia, en el que el país está maniatado por una deuda insoportable y que estructuralmente las palancas económicas están en manos de la anarquía productiva y de las leyes económicas burguesas, aprisionadas por la grave crisis económica y social, no es de recibo ningún proyecto económico que no contemple cambios estructurales profundos que sustituyan el sistema de producción actual, manifiestamente agotado.

Es fácil predecir que sí se van a cumplir aquellas partidas que redundan en beneficios de la consolidación del sistema en momentos de crisis infernal, tales como destinar 8.863 millones al Ministerio de Defensa, un 1,5% más que en 2018. También se llevará a efecto el aumento del 4,8% para alcanzar los 298 millones destinados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), servicio secreto que ha pasado a depender de Defensa. En realidad, la partida de inversiones aumenta hasta alcanzar los 2.648 millones, aunque el 75% de dicha cantidad va destinado a los Programas Especiales de Armamento (PEAS). Además, La Casa Real contará con 111.890 euros más de presupuesto para 2019 respecto a 2018, subiendo la asignación en total a 7.999.040 euros. Estas partidas están aseguradas para apuntalar un capitalismo en ruina y consagrar el Estado imperialista.

Serán las partidas que favorecen a los trabajadores las que no tienen garantías de cumplirse, o se harán profundizando en la crisis, porque como decíamos, las fuerzas centrífugas harán su labor de constricción, dado que la realidad del cuento es que el paro va a aumentar de forma importante, pues al tiempo de pergeñarse los Presupuestos, decenas de empresas han anunciado reducciones drásticas de plantillas, por motivo de la desaceleración de la economía, incidiendo en una merma sensible en la recaudación del impuesto de sociedades, mientras que el gobierno, demasiado triunfalista, piensa ingresar con menos trabajadores un 14% más que en el ejercicio anterior por la vía del IRPF. Por otro lado, el gobierno no es capaz de explicar que cuando el Índice de Confianza del Consumidor comienza a desplomarse según los indicadores, se plantee una recaudación superior al 11% a través del IVA.

O todos los Presupuestos son falsos o las clases populares serán acribilladas a impuestos, toda vez que Europa no está por actuar tan alegremente como lo ha hecho hasta ahora en la compra de deudas.

El problema es que tire por donde tire, sin franquear las fronteras del capitalismo, la socialdemocracia hundirá más al país, abriendo de par en par las puertas para que penetre la derecha con su fascismo a cuestas, porque el capitalismo, y esto se está demostrando en el mundo actual, no puede sobrevivir ni siquiera con su democracia criminal.

El capitalismo en estos momentos atraviesa por las circunstancias más duras de su historia. Las Fuerzas Productivas han adquirido tal desarrollo que no las puede soportar, se produce infinitamente más de lo que necesita la humanidad y, sin embargo, son miles de millones los seres humanos que se debaten en la miseria, que mueren de hambre, mientras que los ricos se acuestan en camas de oro. Ha llegado la hora de hablar claro al pueblo, de organizarlo y emprender la vía revolucionaria para que este mundo tenga lógica.

Mantener incólume las estructuras económicas del sistema solo puede llevarse a efecto a costa de las espaldas de los trabajadores, de leyes cada vez más represivas, de la coacción de las libertades, del crimen y de todo lo espurio que han creado las clases sociales explotadoras a través de la historia de la humanidad. La socialdemocracia, llámese PSOE o PODEMOS, está contribuyendo a ello mal formando la conciencia del pueblo trabajador.

 

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!

¡POR EL SOCIALISMO!

 

COMISIÓN DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

Cadiz

A los trabajadores y trabajadoras de la provincia gaditana.

Saludos a cuantos componen la clase trabajadora, nos dirigimos con gozo tanto a estudiantes, obreros y pensionistas al anunciar que por fin nace en la provincia el germen de la liberación contra este sistema criminal capitalista que tanta miseria ha generado tanto aquí como en el resto del Estado español.

Este sistema, respaldado y legitimado por políticos y charlatanes parlamentarios de todas siglas y colores, no genera otra cosa que no sea desigualdad y desazón entre aquellos que venden su fuerza de trabajo para ver cubiertas sus necesidades básicas y llevar una vida digna. Nosotros nos declaramos enemigos de todos aquellos parásitos que no provocan más que miseria en los trabajadores, tanto traidores morados como los recientes fascistas de verde.

La provincia de Cádiz es líder en desempleo y precariedad, y ni la Junta hasta hace poco gobernada por aquellos que dicen ser la izquierda ni los llamados “ayuntamientos del cambio” han movido un solo dedo por tratar de mejorar la situación del proletariado gaditano, que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.

Es por todo esto que hoy nace en la provincia un partido obrero, que busca unir a todos los que forman la clase obrera en un solo frente común capaz de derrotar al enemigo de los trabajadores, la burguesía que expolia el sur como le viene en gana. Nace hoy el Partido Comunista Obrero Español en la provincia de Cádiz.

Compañeros y compañeras, aunamos nuestras fuerzas contra el sistema que nos oprime, que tanto dolor provoca y tantas injusticias ampara.

 

¡Por los trabajadores, por el marxismo-leninismo!

Cádiz, 16 de enero de 2019

 

COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E) EN CÁDIZ

barcos

La Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos, representando los intereses de sus respectivos armadores (empresarios de la pesca), se han repartido los recursos pesqueros de los caladeros de Marruecos y el Sahara Occidental.

La UE se salta a la torera al propio Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que sentenció que no se podía incluir en ese acuerdo los caladeros del Sahara Occidental por seguir colonizada por Marruecos.

Los armadores españoles, después de contribuir a esquilmar nuestras costas, han presionado para que el Sahara Occidental también sea colonizada por sus buques. Contarán con 92 de las 128 licencias otorgadas por el acuerdo.

Es curioso cómo los empresarios de todos los sectores piden no mezclar la política con la economía cuando no les interesa. Así “instó” el presidente de la patronal europea de armadores, Javier Garat, al TJUE para que no tuviera en cuenta “razones políticas” en su veredicto. Sin embargo, utilizan a la Unión Europea, una institución política, para repartirse con sus colegas marroquíes las ganancias que emanan del mar.

Mares del Sahara Occidental, Marruecos, o de Andalucía, deben ser patrimonio común de todos los pueblos, como todos los recursos naturales, que por ley forzosa de la propiedad privada son explotados y esquilmados por buques industriales europeos y marroquíes. Repartos de los que tampoco se favorecen los trabajadores del mar andaluces que se juegan la vida y malviven con las migajas que le caen de esos pactos entre bandidos expoliadores.

El Partido Comunista Obrero Español plantea un programa revolucionario de transformación profunda de las estructuras económicas, políticas y sociales en Andalucía, con la socialización de los recursos naturales y su aprovechamiento ordenado y respetuoso de la naturaleza, bajo una planificación periódica con control obrero y popular.

Llamamos a los trabajadores del mar a construir junto a los trabajadores del campo y de la ciudad, estudiantes, pensionistas, amas de casa… el Frente Único del Pueblo para tomar las riendas de nuestro destino.

 

Por la propiedad y aprovechamiento colectivos del mar

Por el fin del lucro a costa de los recursos naturales

Por el respeto a la autodeterminación del Sahara Occidental

Por el Socialismo

 

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en Andalucía

accidente

Los empresarios vuelven a ser responsables de la muerte de 3 trabajadores en Andalucía nada más empezar 2019.

Un obrero de la construcción, autónomo, cayó desde un sexto piso mientras trabajaba para una subcontrata de una obra del grupo Insur en Sevilla. La línea de vida a la que se anclaba no reunía las condiciones necesarias para impedir el trágico desenlace.

La promoción de viviendas en la que trabajaba el obrero asesinado por la patronal se sitúa en una zona donde el m² es el “más goloso de Sevilla”, según palabras del grupo Insur en su web. Los precios de las futuras viviendas llegan hasta el medio millón de euros. De nuevo, la clase obrera muere produciendo un bien de lujo que sólo podrán disfrutar sus explotadores.

Casualmente el pasado diciembre, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) condecoró al grupo Insur con el Premio ‘CEA de Responsabilidad Social Empresarial‘.

Otro obrero de la construcción cayó también al vacío desde una plataforma a unos 20 metros de altura en Cádiz. Laboraba para otra subcontrata también, Seteca, contratada por Ferrovial Agromán, en una promoción de viviendas que fue bendecida en 2016 por el actual alcalde podemita de Cádiz, Jose María González, con las siguientes palabras: «Aunque se trata de una construcción privada, es una buena señal y un síntoma más de la recuperación de la ciudad». La recuperación, en todo caso, será como siempre para sus amigos de la patronal de la construcción.

También contamos con la muerte de un joven de 25 años que ha sido asesinado por la patronal al caer de su moto mientras repartía pizzas en Arcos de la Frontera. Ni qué decir tiene que la presión y precariedad que sufren estos repartidores los pone en riesgo constante de graves accidentes.

La economía de mercado impone la esclavitud a los trabajadores. Fruto de la competencia por conquistar el mercado están obligados a reducir los costes para poder bajar los precios SIN REBAJAR SUS BENEFICIOS, por mucho que hagan el “paripé” toda el hampa de oportunistas desde IU-PCE-PODEMOS hasta CCOO-UGT. Porque señores oportunistas, el último fin de la economía de mercado, del capitalismo, les guste o no, es el ÁNIMO DE LUCRO. Suplicando como hacen constantemente a los verdugos que dejen de matarnos, se convierten en sus mejores cómplices.

Para el capital, nacional o extranjero, los obreros no somos más que mercancías fácilmente reemplazables, pues ellos provocan un desempleo que les permite imponer cualquier condición de trabajo, pagar cualquier salario, saltarse las medidas de seguridad… Y los obreros no se atreven a denunciar por miedo a perder el trabajo.

Ese miedo que sufre la clase obrera, es terror por no poder dar de comer a los hijos, por no poder pagar la hipoteca, por no poder pagar las facturas, por no llegar a fin de mes. Ese terror que sufre la clase obrera supera incluso a la necesidad de protegerse ante el riesgo de morir en el tajo. Ese es el terrorismo de la patronal, tan blanqueado por sus sindicatos lacayos (CCOO y UGT), y por la socialdemocracia de antes (PSOE) y de ahora (IU-PCE-Podemos).

Esa aristocracia obrera corrompida por el capital, que vive en chalets de 540.000 euros como los líderes supremos de Podemos,  no podrán ni querrán entender jamás en qué condiciones sobrevive hoy la clase obrera.

Frente a la dictadura de la patronal sólo cabe que los trabajadores impongamos la nuestra: la Dictadura Democrática del Proletariado. Lo que significa que las empresas, fábricas, tierras, minas, y recursos naturales pasen a estar bajo control obrero para disfrutar de las riquezas que producimos y para vivir y trabajar en las condiciones que nosotros decidamos. Lo que significa acabar con el yugo de la explotación del hombre/mujer por el hombre/mujer.

 

Basta de asesinar a obreros

Contra la dictadura del capitalismo

Construyamos el Frente Único del Pueblo

 

Comité Provincial del Partido Comunista Obrero Español en Sevilla

PPCsVOX

Con la solemnidad que acostumbra la prensa burguesa a transmitirnos las noticias que provocan los partidos parlamentarios, especialmente los de derechas, nos muestra en esta ocasión, enfebrecida y orgullosa, los acuerdos a los que han llegado PP y VOX. Desde aquí pretende que el pueblo se engulla sin atragantarse el contubernio fascista, como una muestra de la flexibilidad de dichos partidos a la hora de debatir y consensuar un programa en el que todos han cedido por mor de atender y complacer las demandas del pueblo andaluz.

En realidad, todo el proceso post-electoral ha sido una pura pantomima. Entre los tres partidos no hay contradicciones resaltables y todo se ha desarrollado como era de esperar. Primero, PP y Cs, la supuesta “derecha moderada”, acuerda un programa manteniendo a VOX aparentemente al margen del mismo, queriéndonos demostrar que ellos no están con la extrema derecha. Luego, el partido que ha logrado mayor número de votos de los tres, amansa a VOX, lo domeña con la habilidad del que es capaz de lidiar con el toro más bravo hasta llevarlo al redil.

Sin embargo, todo se desarrolla tal y como lo había previsto el gran capital para que la derecha no muriese tras el descalabro del PP infestado de corrupción. Los tres partidos han representado el papel que se le ha asignado para sustantivar una derecha multicolor. De nuevo el gran capital se sale con la suya, pues de un partido en franca decadencia, con connotaciones fascistas, que ha debido ser ilegalizado por una corrupción sin igual en la historia de nuestro país, en menos de tres años ha logrado que desde sus entrañas hayan brotado dos vástagos falsamente diferenciados con la finalidad de recuperar los votos perdidos. Tan fascista es VOX como lo son PP y Cs. ¿Acaso varían respecto del trato hacia la mujer, a los inmigrantes, a los trabajadores? ¿Es que existen diferencias en relación con el tratamiento al franquismo, al imperio español, a las leyes mordazas, a las leyes laborales etc.?

Los programas elaborados por PP-Cs y PP-VOX son obligados expedientes, que ni siquiera merecen la pena de perder el tiempo en refutarlos, pues estamos en manos de inescrupulosos estafadores. Nada se concreta porque cuando se trata de beneficiar al pueblo trabajador todo se reduce a un decálogo de intenciones sin exponer con claridad las medidas a aplicar, por ejemplo, ¿Cómo enjugar el paro? ¿Cómo crear el empleo de calidad? ¿Cómo unos corruptos van a luchar contra la corrupción? ¿Cómo plasmar la estabilidad económica si son los causantes de las políticas pro capital financiero sobre la base de depauperar a las clases trabajadoras?

Es evidente que ellos no tienen la más mínima intención de rectificar las líneas maestras del gobierno de Rajoy, por el contrario, su misión es ahondar en las mismas hasta concluir la transformación fascista de la sociedad a través de la legalidad dada, para enriquecer aún más a los capitalistas, pues el objetivo 7 del documento sellado entre PP y  VOX deja muy a las claras que los trabajadores son para ellos trabas o elementos pasivos, mientras que los explotadores son los creadores de empleos y de riquezas. Ellos, que son los culpables del deterioro de la sanidad propendiendo a su privatización en aquellas comunidades donde han gobernado, nos hablan también de poner en solfa la sanidad andaluza. No hay que ser un experto en política para saber que el trío fascista va a adoptar la táctica natural de la derecha, la que adoptó Rajoy, que consiste en utilizar una auditoría del estado de la Junta de Andalucía para negar las medidas que podrían afectar positivamente al pueblo, medidas que han prometido hipócritamente en los documentos programáticos y en los medios de comunicación. Y de esta manera justificar la imposición de sus verdaderos planes cicateros y reaccionarios.

Pero debemos ser lo suficientemente claros para que los trabajadores lo comprendan, los fascistas van a gobernar en Andalucía no por méritos propios sino por demérito de sus “rivales”. El PSOE es tan corrupto como el PP, especialmente en Andalucía, y durante estas cuatro décadas ha vivido de espaldas a la realidad del pueblo trabajador hasta el punto que sus análisis y su comportamiento socialdemócratas convergen con la calaña derechista. Ha alimentado la economía dependiente que ha perpetuado el subdesarrollo de la región; ha condecorado a explotadores terratenientes; ha llenado las arcas capitalistas a través de subvenciones y ha creado y fomentado la fobia entre los andaluces contra otros pueblos del Estado. Además, mantiene en el tiempo las leyes reaccionarias antiobreras y antipopulares dictadas por el PP.

Es difícil pues encontrar una línea divisoria entre los fascistas y la socialdemocracia y, del mismo modo, IU y ahora PODEMOS-IU, en continua degeneración bastarda, desempeña el papel más sucio. Las historias de ambos partidos descuellan por su continuo bamboleo hasta que se han situado en las lindes del PSOE. Tanto en el ámbito estatal como andaluz, se parapetan detrás de los socialistas consumiendo la débil entidad que pretendieron exhibir en un pasado.

El mundo camina hacia el fascismo porque la única salida que tiene el capitalismo internacional es crear, de forma irremediable, una crisis superior a la actual para sobrevivir; y es consciente de que va a necesitar de la violencia física, de la represión política y económica a ultranza con la intención de mantener a raya al movimiento obrero y popular, porque ya no está en juego qué tipo de política hay que aplicar, si socialdemócrata, si neoliberal etc.; y es que el devenir económico y político nos ha arrastrado hasta ponernos enfrente del problema cardinal del momento actual: capitalismo o socialismo.

El fascismo es un fenómeno mundial y se genera cuando los países imperialistas se hallan en una situación económica insostenible, como en el caso actual que jala de los lastres de la crisis económica y estructural insuperable desde la década de los 90 ahogando la vigencia del capital, de la que salen falazmente a través de la creación de ingente cantidad de dinero falso. Además, la crisis vigente cuenta con un hándicap más que la hiere de gravedad, tal es la escasez de las fuentes de energía que encona aún más la lucha interimperialista. Como vemos, poco a poco se van instalando en los gobiernos de las naciones capitalistas, partidos y dirigentes de la extrema derecha, fascistas camuflados con la verba “democrática” y “populista” con el único propósito de implantar políticas económicas reaccionarias que preserven los intereses de las grandes burguesías, garantizando su existencia por medio de leyes totalmente retrógradas y con el terror. Obsérvese el mapa mundial y veremos cómo avanzan: Ucrania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Argentina, EE.UU., Brasil, Ecuador… Lo cual demuestra que los problemas que afectan a la sociedad capitalista ya no son posibles de reparar bajo el amparo de la falsa democracia burguesa, por esta razón, el capitalismo hace uso de su reserva espiritual: el fascismo.

Y en estos momentos en que el capital lo quiere todo al precio que sea, PODEMOS-IU nos presentan para Andalucía un proyecto derechista que adormece el espíritu combativo de los trabajadores y de las capas populares, en realidad, la lucha de clases brilla por su ausencia en dicho documento. Es decir, el capital acude al campo de batalla con la bomba de neutrones y PODEMOS-IU le pide al pueblo andaluz que use el paraguas para amortiguar el golpe.

Al pueblo trabajador hay que contarle la verdad cueste lo que cueste, pero será sobre esa matriz donde embridará las piezas de choques que se enfrentará al gran capital y sus lacayos: fascistas, socialdemócratas y populistas. Las clases populares tienen que saber para comprender que la situación actual es grave y se irá agudizando paulatinamente, si ellas no ponen coto a los desmanes del gran capital protagonizados por la reacción política y por los traidores. El pueblo consciente de la realidad que le rodea es capaz, y en este caso lo será, de organizarse y de luchar con todas sus energías, porque sabe que solo él está facultado para poner freno a la locura capitalista. Pero el pueblo ha de saber que solo bajo la dirección de un partido orientado en el marxismo-leninismo puede ser dirigido hacia la victoria.

El Comité Regional de Andalucía del PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL, llama a los trabajadores de la ciudad y del campo, a las mujeres, estudiantes, pensionistas, autónomos a que se unan en el FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO, que se va fraguando por medio de un programa que hace frente a los fascistas, un programa que va a las raíces de las causas que originan todos sus problemas: el capitalismo.

 

¡CONTRA EL FASCISMO, CONTRA LA DICTADURA DEL GRAN CAPITAL!

¡DESARROLLEMOS EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO EN MARCHA!

 

COMITÉ REGIONAL DE ANDALUCÍA DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

SMI

La empresa ‘Cruceros Torre del Oro’, que explota los paseos turísticos en barco por el río Guadalquivir, ha despedido recientemente a varios trabajadores. Sin previa notificación, los trabajadores recibieron una carta por sorpresa donde los burgueses reconocían los despidos como improcedentes exponiendo que sus servicios ya no eran necesarios.

Los trabajadores despedidos, con un salario de 750 euros/mes explican que los dueños de la empresa les espetaron, para justificar los despidos, que no podían afrontar un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Sin embargo, los burgueses han destinado casi tres millones de euros a la compra del Pabellón Cruzcampo en La Cartuja.

Evidentemente cualquiera podrá inmediatamente sacar la conclusión de que, si los burgueses tienen tres millones de euros para comprar un pabellón de la cartuja, el argumento de no poder afrontar la subida de 750 a 900 euros/mes, además de miserable, es solo una excusa para despedir a los trabajadores.

Debemos preguntarnos primero ¿Por qué la mayor parte de la riqueza que genera la propia clase obrera debe siempre ir a parar a las manos de la minoría explotadora? ¿Qué ocurriría si toda la riqueza que genera la clase obrera fuera para ella misma y para su desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, etc.?

Sobre la primera cuestión, en primer lugar, la mayor parte de la riqueza que genera la clase obrera va a parar a manos de la minoría explotadora porque los medios de producción son privados; es precisamente esta minoría la que detenta el poder sobre los medios de producción. Por otra parte, ni las derechas ni las izquierdas reformistas jamás van a luchar contra la propiedad privada de los medios de producción, o dicho de otra manera, nunca se van a enfrentar al poder de la clase explotadora para entregarlo a la clase obrera.

Sobre la segunda cuestión, si los medios de producción fueran realmente públicos, por un lado supondría acabar con la esclavitud del trabajo asalariado donde la minoría explotadora es la que realmente se enriquece; por otro, a través de los medios de producción públicos toda la riqueza generada por la clase obrera estaría a su disposición y para su propio desarrollo y bienestar real. Y es en este modo de producción socialista, bajo la dictadura democrática revolucionaria de la clase obrera, donde realmente el crecimiento social, tecnológico, cultural, etc. tendría un desarrollo exponencial casi inimaginable hoy en día.

Como podemos ver, ningún SMI, sea esté de 750 o de 900, ni aunque fuera de 1000 euros, podrá evitar que la clase explotadora continúe precarizando y esclavizando a la clase obrera mientras está no derribe la propiedad privada de los medios de producción, porque bajo la dictadura de la burguesía, toda ley y sobre todas las cosas siempre protegerá la libertad de los hombres y mujeres de clase capitalista.

Las crisis del capitalismo, cada una de ellas mucho más agresiva que su anterior, demuestran que no sólo la clase obrera está cada vez más empobrecida, sino que con cada crisis, la clase capitalista aumenta su riqueza y capital.

Todos los miserables apaños que ofrecen tanto las izquierdas reformistas como las derechas, no sólo sirven para intentar seguir embaucando a la clase obrera mientras esta sigue siendo precarizada y esclavizada, sino también para mantener la libertad de la clase capitalista y la propiedad privada de los medios de producción.

 

Frente al Capital y su Fascismo

Construyamos el Frente Único del Pueblo

Rumbo al Socialismo

 

Célula Clara Zetkin del Partido Comunista Obrero Español en Sevilla

Alcoa

Los trabajadores de la empresa Alcoa de las plantas de Avilés y A Coruña se manifestaron el pasado martes ante el ministerio de industria.

La multinacional estadounidense Alcoa, productora de aluminio, no sólo recibió más de 1.000 millones durante más de una década para apenas pagar por el recibo de la luz que, con ayudas de dinero público, pagó la clase trabajadora con la riqueza que ella misma generó y genera, sino que, además, con la ayuda del lacayo Pedro Sánchez, la multinacional dejó de pagar el 7% del impuesto por la contaminación de CO2. Compromiso con el medio ambiente lo llaman los políticos lacayos de la clase capitalista.

Ahora, después de años de negocio redondo y brindado por PP-PSOE, siempre al servicio de la clase capitalista, la multinacional pretende marcharse, no sólo dejando en la calle a cientos de obreros, sino destruyendo así la producción industrial en España.

Por una parte, la multinacional estadounidense posiblemente produzca desde EEUU, explotando por supuesto a la clase obrera vaya donde vaya. Por otro lado, la consecuencia será que España se verá obligada a importar aluminio desde el imperio decadente de EEUU y a un alto precio que pagará la clase obrera española con más recortes y precariedad.

Esto no es más que el saqueo imperialista de un capitalismo moribundo, donde los monopolios sólo pueden continuar expoliando a la clase obrera hasta esclavizarla completamente.

PODEMOS, como siervos del PSOE y del régimen burgués, proponen ofrecer más ayudas a la multinacional a través de la SEPI y a la misma vez seguir ofreciendo miserables componendas a la clase obrera y que el saqueo continúe.

Alberto Garzón de Izquierda Unida, siempre servil bajo la batuta del PSOE, le recuerda al gobierno que no se olvide de las familias. Garzón, que reniega del comunismo, con sus gimoteos al PSOE, pretende así arreglar la situación.

Nacionalizar las empresas y poner todos los medios de producción en manos y al servicio de la clase obrera es el único camino posible. La clase obrera sin su partido comunista, inevitablemente será carne para la picadora de la clase capitalista.

 

 Frente al Capital y el Fascismo

Construyamos el Frente Único del Pueblo

Rumbo al Socialismo

 

Célula Clara Zetkin del Partido Comunista Obrero Español en Sevilla

Lima

El nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente supuso un revés político para la reacción en Venezuela, al que se sumó la aplastante victoria del Chavismo en las recientes Elecciones Regionales. Esto hizo que la oposición política en Venezuela quedara prácticamente fuera del tablero político, como ya dijimos en nuestro comunicado de Octubre de 2017, por lo que se ha visto obligada a cambiar su estrategia, saliendo de Venezuela -donde no tiene ya un poder real- creando el Grupo de Lima.

Aprovechando la coyuntura política actual en América Latina la reacción venezolana, dirigida por el imperialismo norteamericano, ha decidido presionar desde fuera de Venezuela con la creación de este grupo, cuyo objetivo final es la justificación de un golpe de estado para recuperar plenamente el poder político.

El alma socialdemócrata de los partidos que promovieron el hoy liquidado “Socialismo del Siglo XXI”, como el Partido de los Trabajadores de Brasil, le ha abierto de par en par las puertas a la reacción política, a personajes abiertamente fascistas como Macri o Bolsonaro. Su frustrado intento de lograr un avance social profundizando en la democracia burguesa, sin cuestionar el sistema capitalista, ha impedido lograr avances significativos para la clase obrera cuyo descontento ha capitalizado la reacción política.

El ataque de la burguesía contra el pueblo de Venezuela no cesa. Ni cesará hasta que éste se decida a instaurar una auténtica democracia obrera, es decir la Dictadura del Proletariado, o hasta que la burguesía nacional –ayudada, por supuesto, por el imperialismo norteamericano- logre ganar la guerra que tanto tiempo lleva en liza.

El pueblo venezolano cuenta con la solidaridad del Partido Comunista Obrero Español en su lucha contra el imperialismo y en su defensa por los ataques de la burguesía nacional. De la misma manera, señala la necesidad política de zafarse del sistema agresor y criminal que es el capitalismo -aún vigente en Venezuela- y avanzar, dejando atrás el etapismo, hacia la creación de un Socialismo cada vez más urgente, necesario e impostergable para los intereses de la clase trabajadora venezolana.

 

D. García – Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)