Sábado, 22 Febrero 2020
A+ R A-
pensiones
 
El passat 15 d’Abril, així com en dates anteriors, militants del PCOC van intervenir en la plataforma Marea Pensionista en suport al moviment i advocant per la seva continuïtat i enfortiment. Tots els dilluns a les 11h, l’organització munta una taula informativa i es fa una concentració davant de l’ajuntament de Granollers. En aquesta s’exposen les causes del moviment recordant que els partits polítics del poder (PP, PSOE, IU, i CiU, que ara és PdeCat) van acordar, en 1995, el conegut pacto de Toledo, que no és més que un conjunt de lleis que beneficien a la banca i al gran capital per a retallar els drets dels i les pensionistes. Al llarg dels anys es van anar fent revisions del pacte degradant, encara més, les pensions de jubilació. Els arguments que se solen donar són varis, però destaquen els que afirmen que les pensions són inviables a causa de la baixa taxa de natalitat i el referent a l’envelliment de la població. Fins i tot podem recordar les lamentables declaracions de la presidenta del FMI, Christine Lagarde, quan va ser preguntada pel futur i viabilitat de les pensions, responent que la gent estava vivint massa. Aquestes mesures recomanades pel BCE no són casuals, segueixen el patró de retallada de llibertats en les àrees d’educació, sanitat, dependència, drets laborals, etc., que es porten succeint ininterrompudament els últims 30 anys. 

Tot aquest temps, hem vist que els diferents partits polítics només han seguit les directrius que li convé a la patronal sobre l’assumpte. Durant la passada campanya electoral, els mercenaris de la burgesia parlen de mesures sobre les pensions, les quals són petites reformes o fins i tot directament canvis que les poden fins i tot empitjorar; tot això per a enganyar a les masses i quedar bé en els platons de televisió. Tots aquests xiringuitos al servei del capital tenen com a objectiu tergiversar i enganyar a les masses, des de la nova socialdemocràcia (Podemos-IU) passant pels altres partits liberals i feixistes, que com no poden amagar la seva completa rendició i obediència als poders fàctics, solament els queda l’estratègia de muntar un circ mediàtic ple d’acusacions personalistes en els debats electorals emulant, cada vegada més, a la democràcia-xou provinent dels EUA. La classe treballadora no pot veure’s de cap manera representada en aquest tipus d’espectacles de partits burguesos. Ens volen fer entendre que el vot és l’única solució o mitjà per a canviar les coses, però la realitat és que l’organització de classe i la lluita al marge de les institucions és més necessària que mai.

Han passat mesos des que la Marea Pensionista va arribar a Granollers. Els que la conformen saben que solament la lluita als carrers podrà brindar-los l’oportunitat d’assagurar unes pensions dignes, com també sabem el pla que té el gran capital per a erosionar les pensions públiques i poder oferir les seves alternatives privades. El pla de privatització d’aquest dret és un atac a la democràcia i les llibertats burgeses gravíssim, només cal pensar que fa uns anys, dins dels marges de l’Estat del Benestar, i encara amb tots els pensionazos i lleis regressives era impensable la idea de privatització total o parcial de la pensió. No hem de deixar que facin dels nostres drets i necessitats el seu negoci per a continuar alimentant un règim econòmic sense sentit que no ens garanteix unes vides dignes, sent els treballadors els que ho sostenen amb el seu treball. 

Des del PCOC, fem una crida a la classe treballadora tant de Catalunya com de la resta de l’Estat perquè lluiti i s’organitzi per les seves pensions, les quals són fruit del seu treball i el seu robatori ha de ser impedit. Tot comunista conseqüent té clar que en l’horitzó ha d’estar sempre la superació del sistema de propietat burgès, la socialització dels mitjans de producció i l’abolició del treball assalariat, però aquest objectiu de cap manera ha de deixar a un costat la defensa dels drets i les llibertats aconseguides dins dels marges de la democràcia burgesa mentre aquesta existeixi. La volta enrere en els drets i llibertats aconseguits anys enrere és una mostra més del desmantellament progressiu d’aquest sistema caduc. La contradicció és òbvia: mai en la història de la humanitat s’havia produït tant, amb tanta varietat i rapidesa, i a tan gran escala, però encara així el sistema no és capaç de garantir una simple pensió per als seus majors. Només la superació d’aquest règim de propietat criminal en forma de revolució socialista ens permetrà acomodar la producció a les necessitats de la majoria. Quan ni tan sols l’alternativa socialdemòcrata és vàlida per al sistema, només queden dues alternatives: socialisme o barbàrie.

 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 


Sobre la necesidad de luchar por unas pensiones dignas al servicio del pueblo trabajador

 

El pasado 15 de abril, así como en fechas anteriores, militantes del PCOC intervinieron en la plataforma Marea Pensionista en apoyo al movimiento y abogando por su continuidad y fortalecimiento. Todos los lunes a las 11h, la organización monta una mesa informativa y se hace una concentración delante del ayuntamiento de Granollers. En ésta se exponen las causas del movimiento recordando que los partidos políticos del poder (PP, PSOE, IU, y CiU, que ahora es PdeCat) acordaron, en 1995, el conocido pacto de Toledo, que no es más que un conjunto de leyes que benefician a la banca y al gran capital para recortar los derechos de los y las pensionistas. A lo largo de los años se fueron haciendo revisiones del pacto degradando, aún más, las pensiones de jubilación. Los argumentos que se suelen dar son varios, pero destacan los que afirman que las pensiones son inviables debido a la baja tasa de natalidad y el referente al envejecimiento de la población. Incluso podemos recordar las lamentables declaraciones de la presidenta del FMI, Christine Lagarde, cuando fue preguntada por el futuro y viabilidad de las pensiones, respondiendo que la gente estaba viviendo demasiado. Estas medidas recomendadas por el BCE no son casuales, siguen el patrón de recorte de libertades en las áreas de educación, sanidad, dependencia, derechos laborales, etc., que se llevan sucediendo ininterrumpidamente los últimos 30 años. 

Todo este tiempo, hemos visto que los diferentes partidos políticos sólo han seguido las directrices que le conviene a la patronal sobre el asunto. Durante la pasada campaña electoral, los mercenarios de la burguesía hablaban de medidas sobre las pensiones, las cuales son pequeñas reformas o incluso directamente cambios que las pueden incluso empeorar; todo ello para engañar a las masas y quedar bien en los platós de televisión. Todas estas tapaderas al servicio del capital tienen como objetivo tergiversar y engañar a las masas, desde la nueva socialdemocracia (Podemos-IU) pasando por los demás partidos liberales y fascistas, que como no pueden esconder su completa rendición y obediencia a los poderes fácticos, solamente les queda la estrategia de montar un circo mediático lleno de acusaciones personalistas en los debates electorales emulando, cada vez más, a la democracia-show proveniente de EEUU. La clase trabajadora no puede verse de ninguna manera representada en este tipo de espectáculos y tapaderas. Nos quieren hacer entender que el voto es la única solución o medio para cambiar las cosas, pero la realidad es que la organización de clase y la lucha al margen de las instituciones es más necesaria que nunca. 

Han pasado meses desde que la Marea Pensionista llegó a Granollers. Los que la conforman saben que solamente la lucha en las calles podrá brindarles la oportunidad de asegurase unas pensiones dignas, como también sabemos el plan que tiene el gran capital para erosionar las pensiones públicas y poder ofrecer sus alternativas privadas. El plan de privatización de este derecho es un ataque a la democracia y las libertades burguesas gravísimo, solo hay que pensar que hace unos años, dentro de los márgenes del ‘Estado del Bienestar’, y aún con todos los pensionazos y leyes regresivas, era impensable la idea de privatización total o parcial de la pensión. No tenemos que dejar que hagan de nuestros derechos y necesidades su negocio para seguir alimentando un régimen económico sin sentido que no nos garantiza unas vidas dignas, siendo los trabajadores los que lo sostienen con su trabajo. 

Desde el PCOC, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora tanto de Catalunya como del resto del Estado para que luche y se organice por sus pensiones, las cuales son fruto de su trabajo y su robo debe ser impedido. Todo comunista consecuente tiene claro que en el horizonte debe estar siempre en la superación del sistema de propiedad burgués, la socialización de los medios de producción y la abolición del trabajo asalariado, pero este objetivo de ninguna manera debe dejar a un lado la defensa de los derechos y las libertades conseguidas dentro de los márgenes de la democracia burguesa mientras ésta exista. La vuelta atrás en los derechos y libertades conseguidos años atrás es una muestra más del desmantelamiento progresivo de este sistema caduco. La contradicción es obvia: nunca en la historia de la humanidad se había producido tanto, con tanta variedad y rapidez, y a tan gran escala, pero aun así el sistema no es capaz de garantizar una simple pensión para sus mayores. Solo la superación de este régimen de propiedad criminal en forma de revolución socialista nos permitirá acomodar la producción a las necesidades de la mayoría. Cuando ni siquiera la alternativa socialdemócrata es válida para el sistema, solo quedan dos alternativas: socialismo o barbarie.Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)
Glovo
 
El 25 de maig a dos quarts de dotze de la nit, les males condicions laborals i la pressió patronal s’han tornat a cobrar una vida. Aquesta vegada ha succeït a Barcelona, quan un ‘rider’ (repartidor) de Glovo (empresa dedicada a la recollida i lliurament a través d’una aplicació), era atropellat per un camió de les escombraries en Gran Via amb Balmes. El treballador de l’empresa barcelonina tenia 22 anys. 

I hem de dir-ho amb claredat: TREBALLADOR. Encara que Glovo no reconegui als seus ‘riders’ com a assalariats pel fet que aquests tenen la condició d’autònom, la realitat és que aquestes persones només poden sobreviure venent la seva suor a una empresa que els explota. Les múltiples inspeccions de treball realitzades per tot el territori ho demostren. 

L’any passat, els treballadors van realitzar diverses protestes que es van dur a terme a Zaragoza, Málaga, Barcelona i Madrid. Després de diversos acomiadaments i dues sentències favorables a l’empresa, al febrer de 2019, el magistrat del jutjat número 33 social va acabar donant la raó a les inspeccions de treball. 

Glovo sempre s’ha defensat al·legant que la seva única funció és posar en contacte als usuaris, repartidors i proveïdors a través de l’aplicació i que aquests repartidors exerceixen les seves funcions com a treballadors autònoms econòmicament dependents (*TRADE), una fórmula completament legal i que funciona en molts països. 

No obstant això, els treballadors de Glovo porten temps advertint de les seves pèssimes condicions laborals i asseguraven que era qüestió de temps que succeís alguna cosa com el que ha acabat ocorrent a Barcelona la nit passada. Fa un temps ja es va fer viral la imatge d’un treballador de Glovo que dormia en un caixer automàtic. 

Quin sistema és aquest que ni treballant pots aconseguir-te un sostre? Quin sistema és aquest que desprotegeix tant als treballadors creant fórmules com els TRADE? Quin sistema és aquest que ni tan sols respecta el dret a la vida d’un jove que mor treballant i permet que l’empresa que l’explota no respongui pels fets? 

El sindicat IAC-FAA va convocar el diumenge a Barcelona (dia d’eleccions) una concentració en la seu de Glovo recordant la falta de protecció en matèria de riscos laborals i la fragilitat d’aquest col·lectiu davant accidents. 

El PCOC se solidaritza amb els treballadors de la criminal empresa Glovo i dóna el condol a les persones pròximes al jove mort i a les seves companyes i companys. Sabem que l’Estat mai rendirà honors als nostres morts com sí que fa amb els seus (Rita Barberá, Rubalcaba, etc.), per la qual cosa és el nostre deure mantenir el record de totes aquestes persones mortes mentre exercien la seva feina. 

El PCOC aposta per un sindicalisme de classe, amb sindicats afiliats a la Federació Sindical Mundial, internacional sindical de classe, que ens uneixi a tots en una sola lluita i que no ens disgregui com si els nostres problemes no tinguessin el mateix origen. Per la fi de la precarietat laboral i les morts dels nostres germans de classe. Per la creació d’una Assemblea de Comitès Delegats i Treballadors que permeti als treballadors de tots els centres de treball crear el seu propi òrgan de poder. Per la unió de totes les lluites en un Front Únic del Poble.

 

Visca la lluita obrera! 

A baix el capitalisme assassí! 


Nuevo asesinato patronal en Barcelona

 

El 25 de mayo a las once y media de la noche, las malas condiciones laborales y la presión patronal se han vuelto a cobrar una vida. Esta vez ha sucedido en Barcelona, cuando un ‘rider’ (repartidor) de Glovo (empresa dedicada a la recogida y entrega a través de una aplicación), era atropellado por un camión de la basura en Gran Vía con Balmes. El trabajador de la empresa barcelonesa tenía 22 años. 

Y debemos decirlo con claridad: TRABAJADOR. Aunque Glovo no reconozca a sus ‘riders’ como asalariados debido a que estos tienen la condición de autónomo, la realidad es que estas personas solo pueden sobrevivir vendiendo su sudor a una empresa que los explota. Las múltiples inspecciones de trabajo realizadas por todo el territorio lo demuestran. 

El año pasado, los trabajadores realizaron diversas protestas que se llevaron a cabo en Zaragoza, Málaga, Barcelona y Madrid. Tras varios despidos y dos sentencias favorables a la empresa, en febrero de 2019, el magistrado del juzgado número 33 de lo social acabó dando la razón a las inspecciones de trabajo. 

Glovo siempre se ha defendido alegando que su única función es poner en contacto a los usuarios, repartidores y proveedores a través de la aplicación y que dichos repartidores desempeñan sus funciones como trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), una fórmula completamente legal y que funciona en muchos países. 

Sin embargo, trabajadores de Glovo llevan tiempo advirtiendo de sus pésimas condiciones laborales y aseguraban que era cuestión de tiempo que sucediera algo como lo que ha acabado ocurriendo en Barcelona la noche pasada. Hace un tiempo ya se hizo viral la imagen de un trabajador de Glovo que dormía en un cajero automático. 

¿Qué sistema es este que ni trabajando puedes conseguirte un techo? ¿Qué sistema es este que desprotege tanto a los trabajadores creando fórmulas como los TRADE? ¿Qué sistema es este que ni siquiera respeta el derecho a la vida de un joven que muere trabajando y permite que la empresa que lo explota no responda por los hechos? 

El sindicato IAC-FAA ha convocado el domingo en Barcelona (día de elecciones) una concentración en la sede de Glovo recordando la falta de protección en materia de riesgos laborales y la fragilidad de este colectivo ante accidentes. 

El PCOC se solidariza con los trabajadores de la criminal empresa Glovo y da el pésame a las personas cercanas al joven fallecido y a sus compañeras y compañeros. Sabemos que el Estado jamás rendirá honores a nuestros muertos como sí hace con los suyos (Rita Barberá, Rubalcaba, etc.), por lo que es nuestro deber mantener el recuerdo de todas estas personas fallecidas mientras ejercían su trabajo. 

El PCOC apuesta por un sindicalismo de clase, con sindicatos afiliados a la Federación Sindical Mundial, internacional sindical de clase, que nos aúne a todos en una sola lucha y que no nos disgregue como si nuestros problemas no tuvieran el mismo origen. Por el fin de la precariedad laboral y las muertes de nuestros hermanos de clase. Por la creación de una Asamblea de Comités Delegados y Trabajadores que permita a los trabajadores de todos los centros de trabajo crear su propio órgano de poder. Por la unión de todas las luchas en un Frente Único del Pueblo.

 

¡Viva la lucha obrera! 

¡Abajo el capitalismo asesino!
 


Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)
Israel
 
L’estat feixista d’Israel pretén reprendre els seus plans criminals contra el poble palestí. Els enfrontaments iniciats pel règim sionista d’Israel es van produir després que l’exèrcit d’ocupació assassinaà quatre palestins: dos en un atac aeri al sud de Gaza i dos durant la “Gran Marxa del retorn”. Aquestes mesures dutes a terme pel règim sionista són les més violentes des de la passada agressió al juliol de l’any 2014. Des del dissabte 27 d’abril passat ja han perdut la vida 25 palestins, entre ells trobem dues dones embarassades i una bebè de 14 mesos. També existeixen aproximadament 200 ferits com a resultat dels atacs aeris a l’enclavament costaner. 

Els moviments de la Resistència palestina van respondre a aquests assassinats llançant coets contra els territoris ocupats per Israel, on aquesta vegada van morir quatre colons israelians pels atacs en defensa pròpia de la part palestina; aquests atacs són l’única forma de defensa d’un poble i resulten anecdòtics en comparació amb els atacs del regim d’Israel, que compta amb un poder bèl·lic que es capaç de les barbaries mes inhumanes en tota l’historia del capitalisme. 

Malgrat els advertiments i condemnes per part de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, va ordenar a l’exèrcit continuar els “atacs massius” en un esforç per intensificar la repressió contra els palestins. 

Finalment s’ha arribat a una treva després que el règim llancés multitud d’atacs contra població civil a la Franja de Gaza. Grups palestins, incloent-hi el Moviment de Resistència Islàmica de Palestina (HAMAS) i la Jihad Islàmica Palestina, en conjunt amb el règim israelià han arribat a dita treva, elaborada per Egipte, a partir de les 4.30 hora local d’aquest dilluns 6 de Maig (1.30 GMT). 

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya denunciem la complicitat de l’Estat espanyol amb el sionisme i els seus delictes, on no és res nou que tant el govern com la premsa silenciïn aquest atac i, en cas de que es parli del tema als mitjans sempre es ven a la part Palestina com la culpable dels atacs d’Israel. L’ambaixada d’Espanya a Tel Aviv va publicar en el seu compte oficial de Twitter un missatge condemnant els atacs de la part palestina i que estàn «seguint amb preocupació la situació que s’està generant a Gaza». Al mateix missatge van indicar que «disparar de forma indiscriminada contra civils és inacceptable” i que “més de 150 coets han estat disparats des de Gaza avui». Per part seva, l’Unió Europea va publicar un missatge en hebreu al qual van dir de forma explícita que «els trets de coets des de Gaza cap a Israel han de cessar immediatament». 

Veiem, doncs, que tant a l’Estat espanyol com a l’Unió Europea només es preocupen del pobles o països quan hi ha interessos econòmics en joc, com és el cas, per exemple, del cop d’estat que pretenen dur a terme a Veneçuela. Nosaltres, els comunistes, advoquem per la llibertat, per l’internacionalisme proletari i la defensa dels pobles, per això mateix estem amb el poble palestí en la seva lluita per l’alliberament del jou de l’Estat sionista d’Israel. Tals aspiracions només es podran aconseguir amb una lluita heroica contra el sionisme i el seu sistema capitalista, però hem de recordar també que no solament els palestins o àrabs han de tenir la seva voluntat d’acabar amb els feixistes israelians, l’internacionalisme proletari demostra que la lluita de Palestina és la nostra lluita.

 

PER LA LLIBERTAT DELS POBLES! 
VISCA L’INTERNACIONALISME PROLEARI! 


Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 

En contra de un nuevo Holocausto, Internacionalismo proletario

 

El estado fascista de Israel pretende reanudar sus planes criminales contra el pueblo palestino. Los enfrentamientos iniciados por el régimen sionista de Israel se produjeron después de que el ejército de ocupación asesinara a cuatro palestinos: dos en un ataque aéreo en el sur de Gaza y dos durante la “Gran Marcha del retorno». Estas medidas empleadas por el régimen sionista son las más violentas desde la agresión cometida el pasado julio del año 2014. Desde el pasado sábado 27 de abril ya han perdido la vida 25 palestinos, entre ellos, dos mujeres embarazadas y una bebé de 14 meses. También existen casi 200 heridos como resultado de los ataques aéreos en el enclave costero. 

Los movimientos de la Resistencia palestina, a su vez, respondieron a dichos asesinatos lanzando cohetes contra los territorios ocupados por Israel, donde esta vez murieron cuatro colonos israelíes por los ataques en defensa propia de la parte palestina; dichos ataques son la única forma de defensa de un pueblo y resultan anecdóticos en comparación con los ataques israelís, que posee un poder bélico capaz de las barbaridades más inhumanas en toda la historia del capitalismo. 

Pese a las advertencias y condenas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército continuar los “ataques masivos” en un esfuerzo por intensificar la represión contra los palestinos. 

Finalmente se ha llegado a una tregua después de que el régimen lanzara multitud de ataques contra población civil en la Franja de Gaza. Grupos palestinos, incluidos el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y la Yihad Islámica Palestina, en conjunto con el régimen israelí, han llegado a dicha tregua, elaborada por Egipto, donde a partir de las 4:30 hora local del pasado lunes 6 de mayo (1:30 GMT) se debería hacer efectiva. 

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya denunciamos la complicidad del Estado español con el sionismo y sus delitos, donde no es nada nuevo que tanto el gobierno como la prensa silencien dicho ataque y, en el caso de que se hable del tema en los medios, se vende a la parte Palestina como la culpable de los ataques de Israel. La embajada de España en Tel Aviv publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje condenando los ataques de la parte palestina e indicando que están «siguiendo con preocupación la situación que se está generando en Gaza». En el mismo mensaje indicaron que «disparar de forma indiscriminada contra civiles es inaceptable» y que “más de 150 cohetes han sido disparados desde Gaza hoy». Por su parte, la Unión Europea publicó un mensaje en hebreo en el que se dijo de forma explícita que «el disparo de cohetes desde Gaza hacia Israel debe cesar inmediatamente». 

Vemos, pues, que tanto el Estado español como la Unión Europea solamente se preocupan de pueblos o países cuando hay intereses económicos en juego, como es el caso, por ejemplo, del golpe de estado que pretenden dar en Venezuela. Nosotros, los comunistas, abogamos por la libertad, por el internacionalismo proletario y defensa de los pueblos, por eso mismo estamos con el pueblo palestino en su lucha por la liberación del yugo del Estado sionista de Israel. Tales aspiraciones solo se podrán conseguir con una lucha heroica contra el sionismo y su sistema capitalista, pero hemos de recordar también que no solamente los palestinos o árabes han de tener su voluntad en acabar con los fascistas israelís, el internacionalismo proletario demuestra que la lucha de Palestina es nuestra lucha.

 

¡POR LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS! 
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLEARIO! 


Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)
carcel
 
O pasado mércores 15 de Maio chegaba ás noticias galegas a morte de Pedro Escudero Gallardo, preso badaxocense localizado no centro penitenciario Teixeiro. A causa do deceso, segundo os funcionarios da prisión, foi a asfixia orixinada por un incendio provocado polo propio recluso. Ante este suceso, os familiares expresaron polas redes a súa discrepancia fronte á versión oficial. 

O certo é que o Estado Español, no que a crimes extraoficiais respecta, non ten precisamente pouca experiencia, máis aínda nas institucións ocultadas ao pobo como poden ser os seus cárceres. Mentres que para algúns políticos oportunistas as cloacas do Estado aparecen e desaparecen segundo se se senten atacados ou non, organismos nacionais e internacionais sinalan continuamente a España coma un país criminal. Basta remontarse uns días atrás, cando o Comité dos Dereitos Humanos da ONU ditamina, unha vez máis, que o preso político vasco Lupiáñez sufriu torturas durante a súa detención en 2007. 

As torturas, das que lembramos hai milleiros de casos documentados no noso país, son a resposta que teñen as institucións españolas ante o que eles consideran un ataque ou ameaza. Estas poden asumir varias formas: dispersión (vulnerando o dereito familiar), illamento, agresións físicas… Así se explica, por exemplo, que a totalidade dos actuais e pasados presos comunistas, moitos deles do PCE(r), reciban innumerables represalias por denunciar o trato vexatorio ao que os teñen acostumados. A ideoloxía do proletariado fai dano incluso cando o individuo que a posúe non pode ver a luz do día. Isto non só se aplica ao marxismo-leninismo, senón tamén a outros movementos como o independentismo (galego, vasco ou catalán). A razón, a mesma: a resolución da cuestión nacional é un duro golpe contra o ADN franquista español. 

Sen embargo, estariamos errando se só sinalásemos as torturas cara os presos políticos, posto que non só eles enchen o espazo entre barrotes dos cárceres do Estado. Os presos comúns tamén son maltratados por parte dos funcionarios penitenciarios. O cárcere, que debería ser un centro de reinserción e reeducación destes elementos que pola súa realidade material non encaixan na sociedade, é realmente un lugar onde a vinganza é a primeira e derradeira lección que imparten os carcereiros. Así foi que Pedro Escudero Gallardo que sufría de cancro, non foi beneficiario da excarcelación por enfermidade, como si o foi o ex-president da Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, nin puido acceder ás medicinas ás que supostamente tiña dereito. 

Ademais da súa enfermidade, Pedro denunciou unha serie de maltratos como a malleira recibida por parte dos funcionarios de prisión o 24 de Novembro de 2018, pola cal estaba en activo un procedemento xudicial. Torturas as cales a súa familia tiña constancia, a mesma familia que pon en dúbida se este suceso foi un suicidio ou un asasinato. O que non cabe dúbida é que independente da motivación da súa morte, Pedro foi vítima dunha realidade da que non se fala, dunha realidade que incluso se idealiza por parte dos medios de comunicación. Por todo isto, desde a Célula Aurora de A Coruña solidarizámonos cos familiares de Pedro e con tódolos presos que sofren as agresións penitenciarias do Estado fascista Español. Ao mesmo tempo, gostaríanos lanzar unha mensaxe de apoio e solidariedade aos presos comunistas, anarquistas e independentistas pola súa condición de presos políticos e, aínda por riba, polas condicións infrahumanas ás que son sometidos. 

Por último, sinalamos aos cárceres como elementos de máxima represión ao pobo traballador, pois non teñen máis que o obxectivo de anular a conciencia e a moral do individuo. Estas institucións nunca poderán ter un carácter humanista no sistema actual das que nacen, o capitalismo monopolista de Estado, posto que carece de ningún ápice de humanidade. É por iso que para mudar esta situación, para liberar aos presos políticos e poder reinserir dun xeito adecuado ao presos comúns, é indispensable dinamitar este sistema que se sustenta na explotación do home polo home, tomando partido na loita de clases e participando na Fronte Única do Pobo, pois os traballadores o único que perdemos na revolución son as nosas cadeas.


Camarada, rompe as túas cadeas! 
Contra a represión sistemática do Estado! 
Polo socialismo! 

La cárcel, máximo elemento deshumanizador del capitalismo


El pasado miércoles 15 de mayo llegaba a las noticias gallegas la muerte de Pedro Escudero Gallardo, preso badajocense localizado en el centro penitenciario Teixeiro. La causa del fallecimiento, según los funcionarios de la prisión, fue la asfixia originada por un incendio provocado por el propio recluso. Ante este suceso, los familiares expresaron por las redes su discrepancia frente a la versión oficial. 

Lo cierto es que el Estado Español, en lo que a crímenes extraoficiales respecta, no tiene precisamente poca experiencia, más aún en las instituciones ocultadas al pueblo como pueden ser sus cárceles. Mientras que para algunos políticos oportunistas las cloacas del Estado aparecen y desaparecen según si se sienten atacados o no, organismos nacionales e internacionales señalan continuamente a España como un país criminal. Basta remontarse unos días atrás, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina, una vez más, que el preso político vasco Lupiáñez sufrió torturas durante su detención en 2007. 

Las torturas, de las que recordamos hay miles de casos documentados en nuestro país, son la respuesta que tienen las instituciones españolas ante lo que ellos consideran un ataque o amenaza. Estas pueden asumir varias formas: dispersión (vulnerando el derecho familiar), aislamiento, agresiones físicas… Así se explica, por ejemplo, que la totalidad de los actuales y pasados presos comunistas, muchos de ellos del PCE(r), reciben innumerables represalias por denunciar el trato vejatorio al que los tienen acostumbrados. La ideología del proletariado hace daño incluso cuando el individuo que la posee no puede ver la luz del día. Esto no sólo se aplica al marxismo-leninismo, sino también a otros movimientos como el independentismo (gallego, vasco o catalán). La razón, la misma: la resolución de la cuestión nacional es un duro golpe contra el ADN franquista español. 

Sin embargo, estaríamos errando si sólo señalásemos las torturas hacia los presos políticos, puesto que no sólo ellos llenan el espacio entre barrotes de las cárceles del Estado. Los presos comunes también son maltratados por parte de los funcionarios penitenciarios. La cárcel, que debería ser un centro de reinserción y reeducación de estos elementos que por su realidad material no encajan en la sociedad, es realmente un lugar donde la venganza es la primera y última lección que imparten los carceleros. Así fue que Pedro Escudero Gallardo, que sufría de cáncer, no fue beneficiario de la excarcelación por enfermedad, como sí lo fue el expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, ni pudo acceder a las medicinas a las que supuestamente tenía derecho. 

Además de su enfermedad, Pedro denunció una serie de maltratos como la paliza recibida por parte de los funcionarios de prisión el 24 de noviembre de 2018, por la cual estaba en activo un procedimiento judicial. Torturas de las cuales su familia tenía constancia, la misma familia que pone en duda si este suceso fue un suicidio o un asesinato. Lo que no cabe duda es que independientemente de la motivación de su muerte, Pedro fue víctima de una realidad de la que no se habla, de una realidad que incluso se idealiza por parte de los medios de comunicación. 

Por todo esto, desde la Célula Aurora de A Coruña nos solidarizamos con los familiares de Pedro y con todos los presos que sufren las agresiones penitenciarias del Estado fascista español. Al mismo tiempo, nos gustaría lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a los presos comunistas, anarquistas e independentistas por su condición de presos políticos y, aún por encima, por las condiciones infrahumanas a las que son sometidos. 

Por último, señalar a las cárceles como elementos de máxima represión al pueblo trabajador, pues no tienen más que el objetivo de anular la conciencia y la moral del individuo. Estas instituciones nunca podrán tener un carácter humanista en el sistema actual de las que nacen, el capitalismo monopolista de Estado, que carece de ningún ápice de humanidad. Es por eso que, para cambiar esta situación, para liberar a los presos políticos y poder reinsertar de una forma adecuada a los presos comunes, es indispensable dinamitar este sistema que se sustenta en la explotación del hombre por el hombre, tomando partido en la lucha de clases y participando en el Frente Único del Pueblo, pues los trabajadores lo único que perdemos en la revolución son nuestras cadenas.


¡Camarada, rompe tus cadenas! 
¡Contra la represión sistemática del Estado! 
¡Por el socialismo! 


Célula Aurora de Coruña del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

 

vestas
 
De nuevo el capitalismo sigue asesinando y esclavizando a los obreros. VESTAS Daimiel es una importante fábrica de palas de los aerogeneradores de los molinos eólicos. Una empresa para la que un trabajador, tal y como apuntaba Marx, no es más que una mercancía que se mueve en el mercado de empleo y que no deja de ser objetivo de despido a la mínima. 

En este caso ha ocurrido nada más y nada menos que a un delegado sindical, el cual fue despedido de la multinacional danesa tras su baja por enfermedad laboral, provocada por las malas condiciones a las que se somete a la salud de los trabajadores de esta empresa, hecho que se viene denunciando desde hace ya tiempo por los trabajadores de la misma. 

Por si esto fuera poco, la multinacional amenaza con despidos a todo aquel que publique los hechos, las faltas de medidas de seguridad, atemoriza a los trabajadores con quitarles lo que les pertenece: su fuerza de trabajo. 

Los trabajadores de VESTAS Daimiel, como muchísimos otros trabajadores de otras tantas empresas, están expuestos a epoxi, resinas y productos químicos que causan alergia y asma entre otras muchas dolencias. Pero en lugar de poner medidas para paliar los daños que en la salud de los obreros puedan causar, VESTAS se limita a las amenazas y a socavar cualquier brote sindical. 

Sobra decir que VESTAS no ha trabajado en esto solo. Sabemos que a través de la mutua FREMAP, ha seleccionado, como a auténticas mercancías, a trabajadores aptos o no aptos en función de su sensibilidad a ciertos tóxicos y elementos cancerígenos. La inspección de trabajo ya ha sancionado en varias ocasiones a VESTAS, pero hasta ahora los únicos damnificados son los propios trabajadores. 

En el desarrollo del capitalismo se hace cada vez más evidente que los trabajadores sólo somos mercancía en manos de las empresas, recursos de usar y tirar, como cualquier máquina que debe producir un beneficio y que cuando deja de ser útil, se cambia por otra. Ese es el futuro que nos espera a los trabajadores si no nos organizamos para tumbar este sistema criminal. Solo la clase trabajadora unida al resto de clases populares en un Frente Único del Pueblo, puede lograr acabar con el capitalismo que está masacrándonos día a día, y lograr construir el socialismo para que la riqueza que generamos pueda redundar en beneficio del pueblo, y no de los dueños de las empresas.COMITÉ PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
Galiza
 
Non é segredo para ningún galego, vasco ou catalán que a cuestión nacional en España lonxe está de ser resolta, como ben se pode comprobar no conflito máis soado nos últimos anos, relativo á independencia de Cataluña, onde a brutalidade do Estado fascista Español fíxose (e segue facéndose) explícita, o que provocou unha marea de solidariedade de miles persoas nos distintos territorios do Estado. Sen embargo, isto último é só a parte visible da represión contra estas nacións, mais existe unha gran variedade de agresións contra toda cultura que non é “estritamente española” que son artelladas nese afán de deixar todo “atado e ben atado”. Nesta ocasión, falaremos da vontade que existe por parte da burguesía española en eliminar calquera ápice da lingua galega. 

O galego atópase, cada vez máis, nunha situación dramática. O Instituto Galego de Estadística sinala que entre 2003 e 2013 o porcentaxe de persoas que tiñan o galego como lingua habitual ou que falaban máis galego que castelán pasou do 61.2% ao 50.9%, o que supón un descenso de galego-falantes do 10%. Outras fontes como a Real Academia Galega, indican que nas dúas últimas décadas, o número de persoas que tiñan o galego como idioma principal diminuíu un 20%. Todo o anterior non é máis que un magnifico éxito do capitalismo para liquidar a cuestión nacional atacando un dos seus piares imprescindibles: a lingua. 

En Galiza, dito plan está capitaneado, principalmente, polo Partido Popular, o cal leva ostentando o monopolio das institucións galegas practicamente a totalidade do período “democrático” español desde 1978. As súas farsas para defendelo bilingüismo son o Cabalo de Troia perfecto para debilitar o galego, que de ningún xeito se atopa, nin se pode atopar, en igualdade de condicións co castelán. 

Ante isto, a socialdemocracia nacionalista galega, que en Galiza toma forma a través do Bloque Nacionalista Galego recolle o seguinte nos seus Documentos da Asemblea Nacional XVI: 

“O BNG asume como valor esencial a defensa dos dereitos humanos e, nesa medida, loita activamente contra todo tipo de discriminación pola razón que for: de orixe ou étnica, de lingua, de relixión, de orientación sexual ou identidade de xénero, de diversidade funcional ou doenza ou calquera outra.” 

Máis adiante, no mesmo documento, sinala: 

“Por coherencia e por credibilidade política, é fundamental impulsar dedicidamente as políticas normalizadoras que defendemos naquelas institucións onde o BNG ten competencia de goberno, así como exixir que o fagan os socios de goberno, onde os houber.” 

A nosa pregunta, ante tales propostas, é se dado un escenario propicio para esta organización, sería posible reverter a situación da lingua galega. A resposta é non. 

As nacións do mundo xurdiron e delimitáronse no capitalismo ascensional, polo que, naturalmente, a orixe das mesmas é económico. Debido a isto, os choques entre as nacións galega, vasca e catalana co Estado Español non son máis que froito da confrontación da burguesía nacional coa burguesía monopolista. Pretender reivindicala lingua xogando no taboleiro do capitalismo e nas institucións bendicidas polo fascismo español significa que o BNG atopou no sentimento nacional a súa forma de oportunismo capitalista, pois a súa defensa de República Galega de carácter burgués así nolo demostra. 

A solución da cuestión nacional no Estado pasa fundamentalmente pola revolución socialista, isto é, pola destrución do sistema económico criminal capitalista, que nin a fala respecta, e a construción da ditadura do proletariado. Con isto, a defensa da lingua será por fin unha tarefa real para a clase traballadora galega, pois as súas institucións serán construídas e constituídas única e exclusivamente por quen xera toda a riqueza do mundo: o obreiro. 

Esta tarefa tócalle resolvela ao proletariado, axudado polas súas clases sociais amigas, a través da organización ideolóxica, política e sindical baixo a estela do marxismo-leninismo, conformándose á Fronte Única do Pobo que servirá para mandar cara o vertedoiro da historia tanto aos fascistas coma a súa pata esquerda: a socialdemocracia.

 

Camarada, libérate das túas cadeas! 
Loita polo socialismo! 
Organízate co PCOE! 


Secretaría de Axitación e Propaganda do Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Galiza 


El capitalismo no respeta ni el habla

 

No es secreto para ningún gallego, vasco o catalán que la cuestión nacional en España lejos está de ser resuelta, como bien se puede comprobar en el conflicto más sonado en los últimos años, relativo a la independencia de Cataluña, donde la brutalidad del Estado fascista español se hizo (y sigue haciéndose) explícita, lo que provocó una marea de solidaridad de miles de personas en los distintos territorios del Estado. Sin embargo, esto último es sólo la parte visible de la represión contra estas naciones, pero existe una gran variedad de agresiones contra toda cultura que no es “estrictamente española” que son maquinadas en ese afán de dejar todo “atado y bien atado”. En esta ocasión, hablaremos de la voluntad que existe por parte de la burguesía española en eliminar cualquier ápice de la lengua gallega. 

El gallego se encuentra, cada vez más, en una situación dramática. El Instituto Galego de Estadística señala que entre 2003 y 2013 el porcentaje de personas que tenían el gallego como lengua habitual o que hablaban más gallego que castellano pasó del 61.2% al 50.9%, lo que supone un descenso de gallego-hablantes del 10%. Otras fuentes como la Real Academia Galega, indican que, en las dos últimas décadas, el número de personas que tenían al gallego como idioma principal disminuyó un 20%. Todo lo anterior no es más que un magnífico éxito del capitalismo para liquidar la cuestión nacional atacando uno de sus pilares imprescindibles: la lengua. 

En Galicia, dicho plan está capitaneado, principalmente, por el Partido Popular, el cual lleva ostentando el monopolio de las instituciones gallegas prácticamente la totalidad del período “democrático” español desde 1978. Sus farsas para defender el bilingüismo son el Caballo de Troya perfecto para debilitar el gallego, que de ninguna forma se encuentra, ni se puede encontrar, en igualdad de condiciones con el castellano. 

Ante esto, la socialdemocracia nacionalista gallega, que en Galicia toma forma a través del Bloque Nacionalista Galego, recoge lo siguiente en sus Documentos da Asemblea Nacional XVI: 

“El BNG asume como valor esencial la defensa de los derechos humanos y, en esa medida, lucha activamente contra todo tipo de discriminación por la razón que sea: de origen o étnica, de lengua, de religión, de orientación sexual o identidad de género, de diversidad funcional o enfermedad o cualquier otra.” 

Más adelante, en el mismo documento, señala: 

“Por coherencia y por credibilidad política, es fundamental impulsar decididamente las políticas normalizadoras que defendemos en aquellas instituciones donde el BNG tiene competencia de gobierno, así como exigir que lo hagan los socios de gobierno, donde los hubiera.” 

Nuestra pregunta, ante tales propuestas, es si dado un escenario propicio para esta organización, sería posible revertir la situación de la lengua gallega. La respuesta es no. 

Las naciones del mundo surgieron y se delimitaron en el capitalismo ascensional, por lo que naturalmente, el origen de las mismas es económico. Debido a esto, los choques entre las naciones gallega, vasca y catalana con el Estado Español no son más que fruto de la confrontación de la burguesía nacional con la burguesía monopolista. Pretender reivindicar la lengua jugando en el tablero del capitalismo y en las instituciones bendecidas por el fascismo español significa que el BNG encontró en el sentimiento nacional su forma de oportunismo capitalista, pues su defensa de República Gallega de carácter burgués así nos lo demuestra. 

La solución de la cuestión nacional en el Estado pasa fundamentalmente por la revolución socialista, esto es, por la destrucción del sistema económico criminal capitalista, que ni el habla respeta, y la construcción de la dictadura del proletariado. Con esto, la defensa de la lengua será por fin una tarea real para la clase trabajadora gallega, pues sus instituciones serán construidas y constituidas única y exclusivamente por quien genera toda la riqueza del mundo: el obrero. 

Esta tarea le toca resolverla al proletariado, ayudado por sus clases amigas, a través de la organización ideológica, política y sindical bajo la estela del marxismo-leninismo, conformándose el Frente Único del Pueblo que servirá para mandar al basurero de la historia tanto a los fascistas como a su pata izquierda: la socialdemocracia.¡Camarada, libérate de tus cadenas! 
¡Lucha por el socialismo! 
¡Organízate con el PCOE! 


Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Galicia
vox
 
El nou partit de la burgesia espanyola, Vox, va organitzar el passat 20 d’abril una xerrada a Lloret de Mar avisant sense antelació, per a així evitar una possible resposta per part d’organitzacions contràries, a part de portar accions de propaganda més simples com la pegada de cartells. No és casualitat que a Lloret de Mar hi hagi una campanya relativament planificada per part de Vox i que aquest sigui el municipi que va superar en pobresa a Castelló d’Empúries en 2016, i és que aquest fet és símptoma d’alguna cosa que succeeix en la resta del país; Vox existeix com a escissió del feixista PP com a peça de la maquinària de l’estat espanyol, l’objectiu del qual és aguditzar el feixisme tant en l’estat com en les masses populars, i no hauríem de complir el rol d’espectador i deixar que la passivitat ens jugui una mala passada. Davant aquesta agudització del feixisme només cap lluita i organització. 

Lloret de mar és un municipi que està completament venut al sector del turisme, sent concretament el de baix cost el predominant en la localitat de la Costa Brava. A conseqüència d’això, abunden hotels, discoteques, sales de joc, prostíbuls; però el que no podem trobar són habitatges populars (malgrat que van poder haver-se construït amb els recursos amb els quals es van fer els hotels), ni treballadors que formin part activa de la producció i dirigeixin ells mateixos les empreses, ni un turisme sa compatible amb els treballadors que viuen el Lloret de mar. Tot això és incompatible sota el paraigües del capitalisme, tals qüestions mai podran aconseguir-se, ja que els interessos del poble treballador són contraris absolutament als interessos de la burgesia i els seus lacais. Mai podrà haver-hi habitatges populars, perquè d’aquesta manera els capitalistes no obtindrien cap benefici amb elles, ni centres d’estudi gratuïts i de qualitat per la mateixa raó, ni treballadors que organitzin la producció i les empreses perquè això ja suposaria posar fi al domini del capitalista. 

La necessitat de canvi és una realitat, una realitat que es manifesta cada dia tant en els centres de treball com en els centres d’estudi; quan la necessitat de canvi és un secret a crits, la burgesia sap que ha d’aprofitar el descontentament popular per a instaurar la reacció entre les masses, assegurant així el seu domini, avançant al seu torn cap a una dominació cada vegada més efectiva, ja que la ideologia feixista aprofundeix cada vegada més en l’estat, la qual cosa no podria aconseguir-se sense embrutir a les masses. Els comunistes del PCOE sabem que el feixisme va més enllà dels uniformes militars i l’esvàstica, el feixisme que està present en l’estat espanyol actualment sap com desviar a les masses del socialisme, o de les reclamacions més immediates com és la independència de Catalunya de l’estat espanyol, utilitzant per a això tant a la “esquerra” que tan bé compleix el seu paper com protectors del sistema, desorientant als moviments populars amb discursos i elements revisionistes i fent ús d’un repugnant oportunisme per a desarmar en l’ideològic i en el pràctic a les masses explotades enfront de la burgesia i els seus gossos, com a les tres dretes feixistes de PP, C’s i Vox, els qui en una batalla constant de competència lluiten per veure qui és el més feixista. 

“L’ esquerra” compleix amb la seva funció desviant a les masses de les formes de lluita que porten amb si els canvis reals. Un exemple d’això és com aquesta “esquerra”, complint amb la seva feina històrica com a majordom del feixisme, buscar reemplaçar la lluita als carrers pel vot, el qual no és un obstacle per al feixisme, com es pretén frenar l’agudització del feixisme que neix de l’estat des de les institucions d’aquest mateix estat?, no es pot, això és una quimera. Atès que és impossible sotmetre íntegrament als moviments antifeixistes i populars perquè reemplacin la lluita als carrers pel vot, la socialdemocràcia i el revisionisme opten per afeblir-lo el màxim possible, facilitant que el feixisme avanci cap a una major agudització tant en les masses com en l’estat. 

El feixisme està servit si deixem que elements reformistes, revisionistes i oportunistes guiïn i formin part dels moviments populars, són aquests elements precisament els que aconsegueixen les condicions òptimes perquè brolli el tumor del feixisme. 

«És cert, la lluita ideològica adquireix supremacia en la lluita de classes i contràriament al que molts pensen, romandre indiferents davant l’oportunisme, o considerar-lo inofensiu per fer ostensió d’una ignorància política i ideològica vergonyosa, equival a baixar la guàrdia i tirar-se als braços de la ideologia burgesa, perquè es deixa a l’obrer endarrerit i nu políticament a plaer dels traïdors.» 


Davant l’aprofundiment del feixisme en el sistema només queda organització, per això, tot aquell que busqui la superació d’aquest sistema criminal haurà de lluitar, per a això, hauran de lluitar per aglutinar totes les lluites en un sola contra el capitalisme, que és el sistema del qual brollen tots els mals que afecten la nostra classe conformant per a tal fi el Front Únic del Poble (FUP) que acabi portant a l’abocador de la història al sistema capitalista i construeixi el socialisme.

 

CONTRA EL FEIXISME I EL SEU ESTAT, ORGANITZACIÓ! 
SOCIALISME O BARBÀRIE! 


Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 


Lloret de Mar, tierra fértil para el desarrollo del fascismo

 

El nuevo partido de la burguesía española, Vox, organizó el pasado 20 de abril una charla en Lloret de Mar avisando con apenas antelación, para así evitar una posible respuesta por parte de organizaciones contrarias, aparte de llevar acciones de propaganda más simples como la pegada de carteles. No es casualidad que en Lloret de Mar haya una campaña relativamente planificada por parte de Vox y que este sea el municipio que superó en pobreza a Castelló d’Empúries en 2016, y es que este hecho es síntoma de algo que sucede en el resto del país; Vox existe como escisión del fascista PP como pieza de la maquinaria del estado español, cuyo objetivo es agudizar el fascismo tanto en el estado como en las masas populares, y no deberíamos de cumplir el rol de espectador y dejar que la pasividad nos juegue una mala pasada. Ante esta agudización del fascismo sólo cabe lucha y organización. 

Lloret de mar es un municipio que está completamente vendido al sector del turismo, siendo concretamente el de bajo coste el predominante en la localidad de la Costa Brava. A consecuencia de ello, abundan hoteles, discotecas, salas de juego, prostíbulos; pero lo que no podemos encontrar son viviendas populares (pese a que pudieron haberse construido con los recursos con los que se hicieron los hoteles), ni trabajadores que formen parte activa de la producción y dirijan ellos mismos las empresas, ni un turismo sano compatible con los trabajadores que viven el Lloret de mar. Todo esto es incompatible bajo el paraguas del capitalismo, tales cuestiones jamás podrán lograrse, puesto que le intereses del pueblo trabajador son contrarios en absoluto a los intereses de la burguesía y sus lacayos. Jamás podrá haber viviendas populares puesto que los capitalistas no obtendrían beneficio alguno con ellas, ni centros de estudio gratuitos y de calidad por la misma razón, ni trabajadores que organicen la producción y las empresas porque esto ya supondría poner fin al dominio del capitalista. 

La necesidad de cambio es una realidad, una realidad que se manifiesta cada día tanto en los centros de trabajo como en los centros de estudio; cuando la necesidad de cambio es un secreto a gritos la burguesía sabe que ha de aprovechar el descontento popular para instaurar la reacción entre las masas, asegurando así su dominio, avanzando a su vez hacia una dominación cada vez más efectiva, puesto que la ideología fascista profundiza cada vez más en el estado, lo cual no podría conseguirse sin embrutecer a las masas. Los comunistas del PCOE sabemos que el fascismo va más allá de los uniformes militares y la esvástica, el fascismo que está presente en el estado español actualmente sabe cómo desviar a las masas del socialismo, o de las reclamaciones más inmediatas como es la independencia de Cataluña del estado español, usando para ello tanto a la “izquierda” que tan bien cumple su papel como protectores del sistema, desorientando a los movimientos populares con discursos y elementos revisionistas y haciendo uso de un repugnante oportunismo para desarmar en lo ideológico y en lo práctico a las masas explotadas frente a la burguesía y sus perros, como a las tres derechas fascistas de PP, C’s y Vox, quienes en una batalla constante de competencia luchan por ver quién es el más fascista. 

La “izquierda” cumple con su función desviando a las masas de las formas de lucha que traen consigo los cambios reales. Un ejemplo de esto es como esta “izquierda”, cumpliendo con su labor histórica como mayordomo del fascismo, busca reemplazar la lucha en las calles por el voto, el cual no es un obstáculo para el fascismo, ¿cómo se pretende frenar la agudización del fascismo que nace del estado desde las instituciones de ese mismo estado?, no se puede, esto es una quimera. Dado que es imposible someter en su totalidad a los movimientos antifascistas y populares para que reemplacen la lucha en las calles por el voto, la socialdemocracia y el revisionismo optan por debilitarlo lo máximo posible, facilitando que el fascismo avance hacia una mayor agudización tanto en las masas como en el estado. 

El fascismo está servido si dejamos que elementos reformistas, revisionistas y oportunistas guíen y formen parte de los movimientos populares, son estos elementos precisamente los que consiguen las condiciones óptimas para que brote el tumor del fascismo. 

«Es cierto, la lucha ideológica adquiere supremacía en la lucha de clases y contrariamente a lo que muchos piensan, permanecer indiferentes ante el oportunismo, o considerarlo inofensivo por hacer ostensión de una ignorancia política e ideológica vergonzosa, equivale a bajar la guardia y echarse en los brazos de la ideología burguesa, pues se deja al obrero atrasado y al malformado políticamente a placer de los traidores.» 


Ante la profundización del fascismo en el sistema sólo queda organización, por eso, todo aquel que busque la superación de este sistema criminal deberá luchar para ello, deberán luchar por juntar todas las luchas en un sola contra el capitalismo, que es el sistema del que brotan todos los males que afectan a nuestra clase conformando para tal fin el Frente Único del Pueblo (FUP) que acabe llevando al vertedero de la historia al sistema capitalista y construya el socialismo.¡CONTRA EL FASCISMO Y SU ESTADO, ORGANIZACIÓN! 
¡SOCIALISMO O BARBARIE! 


Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)
26M
 
La pata derecha del régimen (PP, Ciudadanos y VOX) defiende abiertamente los intereses de la burguesía, los ricos, los banqueros y los terratenientes y demás ladrones de corbata y peineta. 

A esta pata se aferra cada vez más abiertamente el PSOE, pues apoya la represión del derecho a la autodeterminación y defiende como ellos los pilares del Estado antiobrero, corrupto, podrido, quebrado y fascista español. 

También los une la defensa de la patronal. El señor Espadas tiene como bandera abrir en canal la ciudad de Sevilla a los inversores capitalistas que según él son los que crean riqueza. 

Miente porque los inversores capitalistas vengan de donde vengan acumulan su patrimonio precisamente de extraer las riquezas naturales (materias primas) y apropiarse de las plusvalías generadas por el trabajo asalariado allá donde van. 

Hasta aquí nada nuevo. 

Lo que supuestamente pretende ser nuevo (no para los comunistas) es la que pretende ser la pata izquierda del régimen, Podemos-IU-PCE, que ya ni siquiera plantea mínimos cambios en las condiciones de vida de la clase obrera. 

En Sevilla por ejemplo, lo que proponen en boca de su representante Susana Serrano, que presume de que «compartimos muchos acuerdos» con el PSOE, es repartir la miseria (bolsas de empleo municipales) y estimular la creación de empresas disfrazada de la jerga emprendedora. Es decir, para la clase obrera migajas, para la patronal más empresarios. Igual que hace VOX, la pata izquierda del sistema tiene como bandera la defensa de los pequeños y medianos empresarios. 

¿Cuál es el protagonismo que le dan a la Clase Obrera, la clase más numerosa, más moderna y con interés más colectivo de la historia, señores de la nueva socialdemocracia? ¿Esperar a que la sigan esclavizando aún más en las pequeñas y medianas empresas donde más terror y menos capacidad tienen para organizarse sindical y políticamente? ¿O convertirse en autónomos (falsos o verdaderos), o montar cooperativas, para ser exprimidos por la competencia eterna de la economía de mercado donde mandan los monopolios? ¿Convertirse en “emprendedores”, es decir, empresarios, para pasarse al bando enemigo? ¿Quieren que disolvamos a la clase obrera en millones de átomos y emprendamos un negocio para competir entre nosotros por conquistar el mercado? 

Todo este abanico de aspirantes a ocupar un sillón en las instituciones burguesas que representan al poder económico dominante, ignoran y desprecian a la Clase Obrera, simplemente por omisión. 

Ninguno plantea recuperar y poner en manos de la clase obrera las más de 100 empresas de todos los sectores levantadas algunas con trabajos forzados de presos políticos durante el franquismo y que fueron regaladas a los capitalistas durante los gobiernos del PSOE y el PP. 

Nada más sencillo y de justicia que eso. 

Por supuesto ni hablar de socializar las grandes propiedades de los señoritos sevillanos y andaluces, ni los recursos naturales de donde emanan las materias primas con las que se edifica toda la producción de los bienes materiales que necesita el pueblo para vivir. 

Pues esa es la única salida que tiene la Clase Obrera para escribir su destino y la historia, no el voto que le mendigan cada cita electoral esta cohorte de vividores y oportunistas que sólo se acuerdan de la Clase Obrera para eso, para pedirles el voto. 

Es hora de construir nuestro propio destino levantando el poder obrero y popular desde las fábricas y empresas, desde los barrios obreros y pueblos jornaleros. 

Construyamos nuestra propia democracia desde abajo, construyamos el Frente Único del Pueblo, y acabemos con la minoría parasitaria que se enriquece con nuestro trabajo y obliguemos a los charlatanes de feria que vivan de su trabajo y no de vendernos al mejor postor. 

 
Comité Provincial de Sevilla del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
PCOE
 
El acuerdo entre Nissan y los sindicatos alcanzado el pasado jueves para aplicar un recorte de la plantilla de 600 personas en la fábrica de Zona Franca, o el acuerdo de CaixaBank con los representantes sindicales para un plan de despidos que afectará a 2.023 trabajadores para este año y el siguiente, son dos pequeñas gotas de agua en un mar de Expedientes de Regulación de Empleo, que continúan machacando a la clase trabajadora. 

Solo en enero y febrero de 2019 se comunicaron en Cataluña 64 ERE que afectaron a 1.002 trabajadores, según datos del departamento de Trabajo de la Generalitat. Un incremento del 20,7%, en relación con el mismo periodo del año pasado y que han afectado a un 15,7% más de trabajadores. 

En el sector financiero, el banco Santander ha anunciado un ERE que afectará a 3.000 personas en España y supondrá el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales. En el sector de la energía, Naturgy pretende lograr una reducción de costes de 538 millones de euros con ajuste de su plantilla de alrededor de 2.500 empleos. En el sector de la distribución, DIA ha informado pública y formalmente a los representantes de los trabajadores el inicio de un ERE que prevé cerca de 2.100 salidas de la plantilla de España. Las tres principales empresas del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) Vector Ronda, Moove Car y Auro, han anunciado el despido de más de 2.000 personas en Cataluña. En telecomunicaciones, Vodafone España anunció el despido de 1.200 trabajadores. 

Airbus ha anunciado que dejará de fabricar su modelo A380 en 2021 por falta de encargos y podrá afectar a 200 empleados de las fábricas de Illescas (Toledo), Getafe (Madrid), Puerto Real (Cádiz) y en la planta sevillana de Tablada. Cemex y los sindicatos han llegado a un preacuerdo en el marco del ERE que la compañía presentó en España para 188 trabajadores. Alcoa podría despedir a un 40 % de sus 1.800 trabajadores, lo que supondría cerca de 700 despidos que afectarían a los de las plantas de La Coruña y Avilés. En el sector automovilístico, Ford ya ha anunciado que es posible que en el segundo trimestre de este año se tengan que aplicar ajustes de empleo en Almussafes, tal como se hizo entre finales de 2018 y principios de este año con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectó a toda la plantilla en varias jornadas. 

La mayoría de estos Expedientes de Regulación de Empleo son firmados por las centrales sindicales amarillas y vendidas CCOO y UGT, como se desprende de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: del total de 2.076 procedimientos de regulación de empleo que se dieron en 2018, el número de procedimientos finalizados con acuerdo representó el 90,0%, frente al 10,0% que lo hizo sin acuerdo. 

La función de estas centrales vendidas a la patronal y su estado, CCOO y UGT, y del resto de sindicatos amarillos impulsados por las empresas según el sector (FASGA, FETICO, USO, SIGEN-USOC, Asociación de Cuadros de la Banca…) es dar un barniz democrático en los centros de trabajo a las tropelías planificadas estratégicamente por las empresas para su aumento de beneficios que conlleva, inevitablemente, la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Estas centrales, con el apoyo de las direcciones de las empresas, realizan un trabajo enfocado al sometimiento de los trabajadores, engañando a estos con su propaganda en beneficio de los intereses de la empresa e inoculando en los centros de trabajo la desmoralización entre las plantillas para ir minando cualquier ímpetu de lucha. Esto, unido a la presión y represión brutales contra todo trabajador “rebelde”, que se niegue a someterse, o a cualquier organización de clase y combativa -con el objetivo de echarles de la empresa- hace que los sindicatos amarillos mantengan cuotas más o menos elevadas de delegados en los Comités de Empresa. 

Los representantes de CCOO, UGT y resto de sindicatos amarillos en el Comité de Empresa son quienes, teledirigidos por los liberados de las federaciones, firman los ERE bajo la presión y propaganda de la empresa y las direcciones de estos sindicatos, convenciéndose de que “hacen lo mejor para los trabajadores” cuando lo que hacen es allanar el terreno al capital precarizando el empleo, eliminando puestos de trabajo estables y mejor remunerados y generando otros nuevos puestos cada vez más inestables y peor pagados. 

Este es el sistema que permite a las empresas hacer lo que les venga en gana, alegando el cumplimiento de la legalidad. Todos los vendidos al capital ganan: la empresa ahorra millones de euros en sueldos, los sindicatos cobran un buen porcentaje por la liquidación de los puestos de trabajo y quienes rubrican el miserable “acuerdo” mantienen su puesto en la empresa (quizá con algunos beneficios más en compensación por el favor). La clase obrera es la que siempre paga con más miseria -aquellos despedidos y las generaciones posteriores no encontrarán ya un puesto de trabajo con esas condiciones- y explotación -quienes tienen la suerte de quedarse en la empresa deberán hacer su trabajo más el de los compañeros que se han ido-. 

Las victorias del capital en los centros de trabajo se deben, principalmente, a la incomparecencia del sindicalismo de clase y combativo. Las experiencias, allí donde este ha plantado cara a la burguesía con firmeza mediante centrales de clase y combativas, son enriquecedoras en la lucha, impidiendo que los planes empresariales contra los trabajadores se puedan llevar a cabo, salvando puestos de trabajo e impidiendo en buena medida el retroceso de las condiciones laborales. 

Todo aquel que se autoproclame comunista, aquel que se considere la vanguardia de la clase trabajadora, debe estar encuadrado en organizaciones sindicales de clase y combativas, forjándose en el corazón de la lucha de clases, agudizando las contradicciones en los centros de trabajo, elevando la conciencia de los trabajadores a su alrededor y fortaleciendo estas organizaciones. Todo esto es imposible en CCOO o UGT, debido a la propia naturaleza de estas centrales, por lo que estar afiliado a estos sindicatos y ser comunista es absolutamente antagónico. 

En las condiciones actuales, los comunistas estamos obligados a reforzar el sindicalismo de clase, a oponer el discurso de la empresa -cuyos vehículos son los sindicatos vendidos y amarillos- con el discurso de la clase trabajadora y a llevar al máximo de trabajadores a organizarse en torno a los principios del internacionalismo proletario, el antiimperialismo y el antifascismo. 

Bajo el capitalismo, la clase obrera no puede tener futuro alguno ni perspectivas de una vida digna. Las condiciones de vida son peores año tras año, con una pérdida constante de poder adquisitivo, una precarización continua de los puestos de trabajo, un ingente paro juvenil, desahucios que no terminan, etc, etc. El trabajo -el único medio de vida para la clase obrera- jamás estará garantizado para ningún trabajador en este sistema explotador y criminal porque el carácter privado de los medios de producción hace que este sea considerado un coste a reducir para la obtención de mayores beneficios capitalistas. 

Solo la organización obrera, bajo la dirección de su partido de vanguardia, podrá tomar el poder político para deshacerse de este sistema capitalista injusto y criminal e imponer sus propias aspiraciones políticas, un sistema donde los medios de producción sean sociales y donde el trabajo y la vida digna estén garantizados para todos, es decir, la consecución del Socialismo.¡Ni un solo comunista en sindicatos vendidos! 
¡Reforcemos el sindicalismo de clase y combativo! 


Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
Carmena
 
No hay nada mejor como la aprobación del mayor proyecto urbanístico especulativo de la historia de la capital, la Operación Chamartín, para demostrar la verdadera cara de aquellos Ayuntamientos “del cambio”, que hablan de un mundo “donde caben todos” y de ciudades “diversas”; un mundo de conceptos abstractos que, en la realidad social, es un mundo con altos costes de la vivienda, desahucios de familias que residen en la capital y especulación. Y, como no, con el apoyo no solo del núcleo duro de Manuela Carmena y Podemos, sino también del resto de grupos municipales como PP, PSOE y Ciudadanos. 

Todos “a una” para garantizar un gran negocio urbanístico que aportará grandes ganancias tanto al banco BBVA como a la Inmobiliaria San José, principal promotora del proyecto. Ejemplos como las familias sin casa, como las viviendas vacías puestas a especulación con total impunidad o como la deuda pública, constituyen la faceta más cruda de la legalidad burguesa que tanto representa Manuela Carmena. Todo ello, en favor de los intereses de la reacción, en las condiciones marcadas por el capital, a la vez que el Ayuntamiento del “cambio” esgrime discursos oportunistas y manifiestos de intento de recolocación para asegurar mejores posiciones en las listas electorales. Esta verdadera cara es la de una institución, la de una persona y la de un partido y su postura social. 

Asimismo, en la arena política internacional, las breves declaraciones de Manuela Carmena sobre la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela están en consonancia con su faceta de oportunista a favor del capital. En una entrevista realizada por Antena 3, la alcaldesa de Madrid ha dicho que apoya “sin ningún problema ni inconveniente” que se reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Ha agregado que, según su opinión, no considera “en absoluto” que se trate de un golpe de Estado. 

Pero esto no es nuevo en el “gobierno del cambio”. La alcaldesa de Madrid, asociada con la reacción, siempre manifestó la supuesta vulneración de los derechos humanos de sus defendidos burgueses y continúa apoyando en público a golpistas y a personajes del imperialismo. Las declaraciones de la alcaldesa, siempre con las cámaras de frente y con la mayor publicidad posible, tienen lugar en la llamada “guerra psicológica” y juegan un rol clave en la opinión pública. Carmena no dice ni ha mencionado nunca nada sobre los atentados terroristas e intentonas de golpes de Estado financiados por el imperialismo. 

Huelga recordar que la alcaldesa “del cambio”, además de hacer seguidismo a la política del imperialismo europeo, defendió en su día al banquero Eligio Cedeño, acusado de financiar a partidos de la oposición y al contrabando mediante el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Un señor que, a través de una juez, organizó una huida a Miami. Carmena defendió tanto a la juez como al banquero, a quienes calificó de “simples exiliados”. Cedeño guarda un estrecho vínculo con los “exiliados” establecidos en Miami y especialmente con Martin Lustgarden, opositor que en 2015 fue arrestado por lavado de dinero procedente del narcotráfico y por presuntamente financiar el paramilitarismo mexicano y colombiano en sus años infiltrado en Venezuela. 

Y todo ello a instancias del Partido Popular y de Ciudadanos. En 2016, Esperanza Aguirre también pidió a Carmena por escrito su implicación en la causa de Ledezma, presentado como preso político y luchador por la “libertad” y la “democracia”. La alcaldesa respondió a la dirigente del PP y le aseguró de que no existiría inconveniente alguno en reconocerlo. 

La flamante alcaldesa de Madrid también se reunió públicamente con la esposa de Leopoldo López. Este “demócrata”, promotor de graves atentados con el fin de motivar un golpe de Estado, cuenta con un historial represivo de larga trayectoria política donde siempre contó con el apoyo de EE.UU. y del FMI. Carmena no dudó en posicionarse con el imperialismo al apoyar a uno de los cabecillas de la revuelta fascista, responsable de la muerte de 43 personas, represor del pueblo en tiempos de la Cuarta República y miembro del equipo de Gobierno de Carlos Andrés Pérez, tirano que asesinó a miles de personas con total impunidad en el llamado “Caracazo” de 1989. 

Así que tenemos la figura del “cambio”, con una visión extremadamente “legalista”, pretendiendo dar una imagen pública de una gobernante que, ante todo, priorizaría el cumplimiento de la ley durante su mandato. Una imagen que ella impulsa por su anterior condición de jueza, pero que no duda en vulnerar en los momentos en los que hay que posicionarse a favor del capital. Carmena ha reconocido públicamente que el marco constitucional “no puede frenar los desahucios”, pero insiste en manejar este problema institucionalmente. Sin embargo, esas leyes han sido diseñadas en interés de los grandes poderes capitalistas y actúan en base a sus intereses particulares. Su cumplimiento resulta en opresión a la clase obrera, quien crea la riqueza social, e impide cualquier actuación en beneficio de los trabajadores y del pueblo empobrecido. Esta realidad social se manifiesta en la propia esencia del capitalismo, en su interés privado a favor de la clase dominante, que sigue incrementando beneficios y acumulando capital a costa de la clase trabajadora. Esta defensa de los “derechos humanos” es la de los banqueros y la de la acumulación de capital en interés privado, la de los enemigos de los trabajadores y de los pueblos y la de los tan serviles lacayos del capital. 

La alcaldesa apoya al golpismo venezolano y al imperialismo norteamericano; a las privatizaciones “al Consenso de Washington” defendidas por el propio Guaidó en su plan político y económico; a un opositor asesorado desde la Casa Blanca por Elliot Abrams, “demócrata” famoso por preparar grupos paramilitares y coordinar golpes de Estado. Carmena se posiciona junto al imperialismo y lo maquilla, afirmando que “no se trata de un golpe de Estado”, sino de “libertad” contra las “dictaduras horribles”, en defensa de los “derechos humanos”. Sin embargo, la alcaldesa nunca ha denunciado los bloqueos económicos, ni el sometimiento del imperialismo a los pueblos del mundo, ni el expolio de los recursos naturales de países tercermundistas, ni la explotación de hombres, mujeres y niños como mano de obra barata, ni las relaciones de la monarquía y el Gobierno español con dictaduras que descuartizan a sus oponentes políticos, como es el caso de Arabia Saudí, o con países que encarcelan y llevan a cabo verdaderas masacres de civiles como el Estado de Israel o Turquía. 

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), denunciamos la complicidad de Manuela Carmena con el golpismo venezolano y con el imperialismo. La alcaldesa de la capital defiende golpes de Estado promovidos por el imperialismo y cubre sus crímenes con palabras que despoja de significado como “democracia” o “libertad”. Carmena se suma a las constantes campañas en favor del imperialismo, de conversión de víctimas en verdugos y viceversa, perpetradas por la propaganda mediática en complicidad con los políticos y gobiernos capitalistas, ejecutores de políticas neoliberales que imponen a la clase trabajadora mundial para hacerle pagar el ajuste por la vía del hambre, de la explotación y de la miseria. La adalid de los Ayuntamientos “del cambio” ha demostrado que, mientras no se cuestione el capitalismo, todo gobierno o partido, por muy progresista y “radical” que se presente, no hará más cambio que el de seguir con las políticas de siempre, que condenan y explotan a la clase trabajadora, y que se sitúan en la línea del imperialismo en su sometimiento de los pueblos del mundo.


¡ABAJO EL IMPERIALISMO CRIMINAL! 
¡TRABAJADOR, ORGANÍZATE CONTRA EL CAPITALISMO! 
¡SIN PARTIDO NO HABRÁ REVOLUCIÓN! 


Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid